1 april 2019 – April fool’s day

Op 1 april moeten we vaak twee keer over onze schouder kijken en het licht aan doen voor we een donkere ruimte binnenstappen. De grote grappenmakers gaan op 1 april vaak helemaal los. Maar een grapje uithalen kan soms grote gevolgen hebben.

In 2004 ging een medewerker van een supermarkt ‘voor de grap’ in een grote doos staan. De doos werd omgeduwd door een andere medewerker waardoor de grappenmaker ten val is gekomen. De grappenmaker heeft door de val schade opgelopen en is in 2005 door het UWV voor 80-100% arbeidsongeschikt verklaard. Het leek dus een onschuldig ‘grapje’ maar had voor zowel de werknemer als de werkgever enorme gevolgen.

De werknemer stelde zijn werkgever aansprakelijk voor alle schade die hij leidt of nog zou leiden. De werknemer was van mening dat hij schade heeft geleden in de uitvoering van zijn werkzaamheden. Zijn werkgever zou zijn zorgplicht (instructie- en/of waarschuwingsplicht hebben geschonden.

De werkgever was echter van mening dat hij zijn zorgplicht niet heeft geschonden en voor het geval hij zijn zorgplicht wel zou hebben geschonden, hij nakoming van deze zorgplicht het ongeval niet had kunnen voorkomen.

De kantonrechter oordeelde dat in deze zaak sprake was van een dusdanige van de normale werkzaamheden in een supermarkt afwijkende gedraging dat de supermarkt niet heeft behoren te weten of heeft kunnen voorzien dat haar werknemers deze gedraging zouden (gaan) verrichten. De kantonrechter overwoog dan ook dat van de supermarkt niet kon worden verwacht dat zij haar medewerkers instrueert dan wel waarschuwt om tijdens werktijd en ook daarbuiten, niet in krappe dozen te gaan rondlopen omdat het gevaar op vallen bestaat.

Het is dus oppassen geblazen voor grappenmakers op 1 april. Heeft u een geschil met uw werkgever of als werkgever met één van uw medewerkers? Een grap of niet, de adviseurs van Strataego Advies | Bedrijfsadviseurs kunnen u bijstaan in dergelijke geschillen.

 

Strataego Advies I Bedrijfsadviseurs

Vondellaan 12, Eindhoven
www.strataego-advies.nl
info@strataego-advies.nl
040- 3041460

Leave a Reply

Boek een intake op ons kantoor in Eindhoven of per telefoon