Afspraak is afspraak, ook via Whatsapp!

Een afspraak via een online platform, zoals Whatsapp, is net zo rechtsgeldig als iedere andere afspraak. Een dergelijke afspraak lijkt echter een laagdrempelig en informeel karakter te hebben, toch kan deze online communicatie verstrekkende gevolgen voor je hebben!

Aan de totstandkoming van een overeenkomst worden in principe geen vormvereisten gesteld. Dit is slechts in enkele situaties wel het geval, zoals de koop van een woning door een consument. De wetgever eist dan dat dit schriftelijk gebeurt.

Een overeenkomst kan dus in principe in iedere vorm worden aangegaan, zelfs mondeling. Denk hierbij ook aan een gebaar, zoals het opsteken van een hand op een veiling. Een overeenkomst komt simpelweg tot stand wanneer een aanbod wordt aanvaard.

Dit betekent dat wanneer je een aanbod van een ander accepteert of een afspraak maakt via bijvoorbeeld Whatsapp, je daaraan vastzit. De andere partij kan dan afdwingen, desnoods via de rechter, dat je de gemaakte afspraak nakomt.

Leave a Reply

Boek een intake op ons kantoor in Eindhoven of per telefoon