Alcoholtest, verplicht meewerken?

Het weigeren van medewerking aan de alcoholtest en/of het bloedonderzoek is strafbaar gesteld op grond van de artikelen 163, lid 2 en 176, lid 3 Wegenverkeerswet.

U bent dus verplicht om medewerking te verlenen. U mag in beginsel niet weigeren. In beginsel, er zijn enkele gronden om medewerking te weigeren:

1. Geneeskundige reden
2. Geen geldige verklaring van goedkeuring analyseapparaat
3. Verbalisant niet bevoegd om apparaat te bedienen
4. ’20-minuten termijn’ ter voorkoming vervuiling restalcohol

Punt 4 zal ik nog nader uitlichten.

De 20-minuten termijn is een van de waarborgen waaraan het alcoholonderzoek is onderworpen. De eis is dat er minimaal 20 minuten moeten zitten tussen de eerste vordering om te blazen op straat en het gevolgde alcoholonderzoeken op bijvoorbeeld het politiebureau (artikel 6 Besluit Alcoholonderzoeken). De gedachte is dat de analyse niet wordt vervuild met restalcohol van de verdachte. Dit zou namelijk leiden tot een hoger resultaat.

Wanneer deze termijn niet in acht is genomen, kan niet worden gesproken over een geldig resultaat en mag dat resultaat niet voor bewijs worden gebruikt.

U mag deelnemen aan het verkeer wanneer uw adem geen hoger alcoholgehalte bevat dan 220 Ugl (microgram per liter). Let op: dit geldt ook als u aan het verkeer deelneemt met een bromfiets, snorfiets of fiets! Voor een beginnend bestuurder is dit maximum 88 Ugl.

Leave a Reply

Boek een intake op ons kantoor in Eindhoven of per telefoon