Arbeidsongeschikt zonder werkgever, wat nu?

Bent u arbeidsongeschikt én heeft u geen werkgever? Dan komt u misschien in aanmerking voor een Ziektewetuitkering. Het UWV beoordeelt of u hier recht op heeft. Wij zullen per situatie nader uitleggen wanneer u in aanmerking komt voor een ziektewetuitkering.

1. U heeft werk

Als u in loondienst bent, moet uw werkgever in geval van ziekte het loon doorbetalen. Er zijn uitzonderingen, bijvoorbeeld wanneer u als uitzendkracht of oproepkracht werkzaam bent.

2. U verliest uw baan

 

Tijdelijk contract loopt af

Wordt uw tijdelijke arbeidscontract bij uw werkgever niet verlengd en bent u ziek? Dan moet de werkgever u ziek uit dienst melden bij het UWV. Zo wordt uw ziektewetuitkering aangevraagd. U krijgt binnen 4 weken een beslissing van het UWV over uw ziektewetuitkering.

Proeftijd

Zit u in uw proeftijd en wordt u ziek? Dan mag uw werkgever uw arbeidscontract beëindigen als u ziek bent. In de proeftijd geldt er geen opzegverbod bij ziekte. Als u wordt ontslagen, kunt u zich melden bij het UWV. Er gelden dan 2 wachtdagen. Zijn deze verstreken, dan kunt u een ziektewetuitkering krijgen.

Einde uitzendcontract

Geldt er een cao (bijvoorbeeld de ABU-cao of NBBU-cao)? Dan bepalen de regels uit uw contract en cao uw rechten bij ziekte. Staat er een uitzendbeding in uw contract? Dan kan uw uitzendcontract eindigen als u ziek bent. Het uitzendbureau is dan niet verplicht uw loon door te betalen. Dat geldt ook als uw tijdelijke uitzendcontract afloopt en niet verlengd wordt. U krijgt dan een ziektewetuitkering.

3. Ik krijg een WW-uitkering

Meld u zo snel mogelijk ziek bij het UWV als u een WW-uitkering heeft.
• Heeft u korter dan 4 weken WW? Meld uw ziekte dan direct de eerste ziektedag.
• Heeft u langer dan 4 weken WW? Geef uw ziekmelding uiterlijk uw tweede ziektedag. U heeft dan een wachtperiode.

Korter dan 4 weken WW

Krijgt u een WW-uitkering en wordt u binnen 4 weken ziek nadat uw arbeidscontract is beëindigd? Meldt u zich dan direct de eerste ziektedag bij het UWV. U heeft waarschijnlijk recht op een ziektewetuitkering. De eerste 2 dagen zijn wachtdagen. Vanaf de derde ziektedag krijgt u een ziektewetuitkering.

Langer dan 4 weken WW

Heeft u langer dan 4 weken een WW-uitkering? Meld u dan uiterlijk de tweede ziektedag bij het UWV ziek. U krijgt de eerste 13 weken van uw ziekte een WW-uitkering. Tijdens deze periode moet u zich ook houden aan de verplichtingen vanuit de WW, zoals uw sollicitatieverplichting.

Bent u na 13 weken nog steeds ziek? Dan komt u in aanmerking voor een ziektewetuitkering. U bent dan niet meer verplicht om te solliciteren. Het UWV zal u wel (medisch) keuren om vast te stellen of u ziek bent.

Heeft u vragen omtrent uitkeringen van het UWV? Neem dan contact op met Strataego Advies. De adviseurs van Strataego Advies ontvangen u graag voor een vrijblijvend gesprek.

Strataego Advies I Bedrijfsadviseurs

Vondellaan 12, Eindhoven
www.strataego-advies.nl
info@strataego-advies.nl
040- 3041460

Leave a Reply

Boek een intake op ons kantoor in Eindhoven of per telefoon