Auteursrecht bij het plaatsen van een foto op social media

Auteursrecht bij het plaatsen van een foto op social media

Iedere dag  worden er zowel door bedrijven als particulieren miljoenen foto’s op sociale media geplaatst. Deze foto’s zijn dan online beschikbaar voor een groot publiek. Wie heeft dan het auteursrecht op die foto’s? En welk idee schuilt hierachter?

Wat gebeurt er met uw auteursrechten als u zo’n foto online zet?

Volgens de wet heeft u het auteursrecht op een foto die u hebt gemaakt. Auteursrecht betekent dat u met uw foto mag doen wat u wilt en anderen mogen dat niet. Natuurlijk zitten hier bepaalde grenzen aan. Zo mag u niet zonder toestemming een foto publiceren waar een ander persoon op te herkennen is, als die foto iets te confronterend is… Denk aan dat ene gezellige bedrijfsfeestje waarbij uw collega te diep in het glaasje keek en hij door u op de gevoelige plaat werd vastgelegd.

Auteursrecht en Social Media

Ook wanneer u een foto op een online platform plaatst, dan blijven uw auteursrechten op die foto onaangetast. Toch kan het platform net als u gebruik maken van uw foto’s. Hoe is dit mogelijk? En mag dit?

Als u een foto bij Instagram – of andere services die door Facebook worden aangeboden – uploadt, dan dient u in te stemmen met de ‘Gebruiksvoorwaarden’. Deze gebruiksvoorwaarden vormen als het ware een schriftelijke overeenkomst tussen u en Instagram/ Facebook. In deze gebruiksvoorwaarden staan afspraken over het gebruik van het online platform en wat gebeurt met alle foto’s, maar ook filmpjes, teksten of andere vormen van digitale informatie die u plaatst.

In de gebruiksvoorwaarden staat vermeld dat Instagram/ Facebook:

  • Geen eigendom over de inhoud (van uw content) zal claimen. Alle foto’s blijven dus van u. Wel geeft u hen het recht om uw foto te gebruiken, te kopiëren, te bewerken en openbaar te maken. Openbaar maken betekent dat zij uw foto onder de naam van Instagram/ Facebook online mag plaatsen en voor marketing mag gebruiken.

Instagram verkrijgt dus een recht op uw foto dat nagenoeg gelijk is aan het auteursrecht. Dit recht is echter niet onbeperkt: ook al mag het bedrijf dit allemaal doen, de foto blijft uw eigendom. Als u de foto of het account verwijdert, dan wordt daarmee ook het recht van Instagram/ Facebook om in de toekomst nog uw foto te gebruiken beëindigd.

** Let op: Dit heeft echter geen gevolgen voor eventuele kopieën van uw foto die door Instagram/ Facebook al eerder zijn gemaakt. Deze kopieën mogen zij blijven gebruiken **

Plaatst u foto’s online en wilt u weten wat uw auteursrecht of andere rechten zijn? Gebruikt iemand uw werk zonder toestemming? Of heeft u een andere vraag over auteursrecht? Bel ons nu 040-3041460! Strataego Advies in #Eindhoven staat voor u klaar. 

Leave a Reply

Boek een intake op ons kantoor in Eindhoven of per telefoon