Belastingcontrole: wat zijn uw rechten en plichten?

In het verleden zei men dat elke ondernemer eens in de 5 jaar te maken kreeg met een #belastingcontrole. Door allerlei ontwikkelingen binnen de #Belastingdienst is dit afgenomen. Hoewel de frequentie afneemt, worden de perikelen verbonden aan een belastingcontrole wel steeds groter. Wat zijn uw rechten en plichten bij een belastingcontrole? Wat kunt u verwachten en moet u alles accepteren? Lees het in ons nieuwe artikel.

Heeft u fiscaal advies nodig in #Eindhoven of omstreken? Dan bent u bij Strataego Advies aan het goede adres. U kunt uw vraagstuk #gratis aan ons voorleggen.

Belastingaangifte

In de #belastingaangifte moet de ondernemer de gevraagde gegevens duidelijk, stellig en zonder voorbehoud invullen. Verreweg de meeste aangiften worden automatisch afgehandeld. Geen ambtenaar die ernaar kijkt. Als er dan toch vragen komen vanuit de Belastingdienst, vinden veel ondernemers dat vervelend en ingrijpend. Dat is begrijpelijk.

Op grond van artikel 47 AWR is de #Belastinginspecteur bevoegd om vragen te stellen aan de ondernemer. Deze vragen, anders gezegd inlichtingen en gegevens, moeten van belang kunnen zijn voor de belastingheffing. De vragen moeten duidelijk zijn en ondubbelzinnig worden geformuleerd. Vragen in de trant van “Is de handel in sieraden, scooters, fietsen de bron van inkomen geweest?” of “Kunt u uitleggen waarom dat een box 3-pand is?”” past niet binnen dit kader. Kortom, de Inspecteur kan weliswaar een heleboel vragen, maar kan het beantwoorden van lang niet alle vragen afdwingen.

Het probleem is dat een bepaalde kwestie al snel van belang kan zijn. Als het belang niet direct duidelijk is, moet de Inspecteur dat op uw verzoek kunnen uitleggen. Als u niet direct het antwoord op een vraag weet, moet u de tijd krijgen om de gevraagde informatie te verzamelen. Laat u daarom niet onder druk zetten!

Een ondernemer heeft bij een controle van de Belastingdienst dus de nodige (meewerk)plichten, maar ook rechten die zijn positie beschermen. Bij de controles, boekenonderzoeken genaamd, wil de inspecteur meestal niet alleen informatie krijgen, maar ook in zijn administratie ‘duiken’. Ook daarbij heeft de Inspecteur geen ongelimiteerde bevoegdheden.

Boekenonderzoek

De Belastingdienst controleert op verschillende manieren. Zo kan de inspecteur een #boekenonderzoek instellen, een bedrijfsbezoek houden of langskomen voor een waarneming ter plaatse. Bij een boekenonderzoek wordt uw administratie doorgenomen om te controleren of uw administratie in overeenstemming is met uw belastingaangiften.

U hoeft niet alles te accepteren. De Inspecteur moet zich houden aan spelregels. Het begint met uw verplichting, de #administratieplicht. Op grond van artikel 52 AWR moet een ondernemer een administratie bijhouden. De administratie moet inzicht geven over de omvang van de belastingplicht. Maar wat valt nu allemaal onder de administratie? Valt hieronder bijvoorbeeld ook de privéagenda? En mag de Inspecteur bijvoorbeeld vragen om zelf achter uw computer te gaan zitten, zodat hij de digitale administratie kan bekijken?

Het antwoord op de laatste vraag is makkelijk. Nee, de inspecteur mag het wel vragen – vragen staat immers vrij – maar hij mag het niet afdwingen bij de ondernemer. De Inspecteur mag bijvoorbeeld ook niet zo maar kasten gaan open maken om te kijken of daarin wellicht administratie of stukken staan die relevant zijn voor de belastingheffing. De inspecteur heeft immers géén #opsporingsbevoegdheden.

Administratie

Tot de administratie kunnen, afhankelijk van de aard en de omvang van de onderneming, behoren:

  • kasadministratie en kassabonnen;
  • financiële aantekeningen, zoals het inkoop- en verkoopboek;
  • tussentijds gemaakte controleberekeningen;
  • ontvangen facturen en kopieën van verzonden facturen;
  • bankafschriften;
  • contracten, overeenkomsten en andere afspraken;
  • agenda’s en afsprakenboeken;
  • correspondentie;
  • software en databestanden.

Verschoningsrecht

In het rijtje van mogelijke onderdelen van de administratie staat ook de correspondentie. In bijna alle gevallen is de Inspecteur daarin geïnteresseerd. Is de correspondentie afkomstig van een #advocaat, dan valt die onder het #verschoningsrecht en de geheimhoudingsplicht. De Inspecteur mag daarin geen inzage vragen. Daarbij maakt het dus niet uit dat deze correspondentie bij de ondernemer aanwezig is. De ondernemer heeft een afgeleid verschoningrecht.

Maar wat nu als de correspondentie afkomstig is van een #belastingadviseur of #accountant? Deze twee beroepsgroepen kennen geen formeel verschoningsrecht.  De Hoge Raad heeft in het #fair play arrest bepaalt dat als de correspondentie met de belastingadviseur of accountant een advies bevat over de fiscale positie van de ondernemer, de inspecteur daarin geen inzage mag vragen.

Belastingadvies nodig?

Heeft u belastingadvies nodig in Eindhoven of omstreken? Een belastingcontrole kan een behoorlijke pil zijn – u moet antwoord geven op de gestelde vragen, de informatie geven die de belastingdienst verlangt en u kunt zelfs te maken krijgen met een situatie waarin u moet bewijzen dat het niet klopt wat de belastingdienst aanneemt. Gelukkig zijn de bevoegdheden van de Belastingdienst ook beperkt en kunt u zich door de #belastingadviseur en fiscalist laten bijstaan tijdens een belastingcontrole of boekenonderzoek.

Wilt u bezwaar maken tegen een #belastingaanslag of de #informatiebeschikking? Of heeft u andere vragen over de belastingaangifte of -controle? Neem dan contact op met Strataego Advies in #Eindhoven, wij kunnen u vrijblijvend uitleg geven over uw situatie. Bel ons 040-3041460!

Leave a Reply

Boek een intake op ons kantoor in Eindhoven of per telefoon