Besloten vennootschap en privé aansprakelijkheid

Het voordeel van de besloten vennootschap (BV) is dat het een zelfstandige entiteit, een rechtspersoon, is. Dit betekent dat u niet persoonlijk, maar de BV in de meeste gevallen, aansprakelijk is voor eventuele schulden. In de meeste gevallen zult u denken?

In de meeste gevallen, omdat banken u vaak ook privé laten meetekenen voor de terugbetaling van leningen. Hierdoor wordt u alsnog persoonlijk aansprakelijk. Ook kunt u persoonlijk aansprakelijk zijn als:

  • U te zware overeenkomsten bent aangegaan en wist of kon voorzien dat de BV hieraan niet kon voldoen (wanbeleid).
  • U de Belastingdienst niet op tijd meldt dat u de belastingen en premies niet kunt betalen (melden betalingsonmacht).
  • De BV failliet gaat door onbehoorlijk bestuur in de 3 voorgaande jaren. Let op! Het niet deponeren van jaarstukken wordt gekwalificeerd als onbehoorlijk bestuur.
  • Als u uitkeringen doet waarvan u kont weten dat deze de BV in gevaar konden brengen (uitkeringstoets).

Deze voorbeelden zijn niet limitatief.

Meer weten of bestuursaansprakelijkheid of advies over rechtsvormen? Neem dan direct contact met ons op voor een geheel vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Leave a Reply

Boek een intake op ons kantoor in Eindhoven of per telefoon