Bevrijdingsdag

Het is vandaag Bevrijdingsdag. Een dag om stil te staan bij de grote waarde van vrijheid, democratie en mensenrechten. Wat is democratie en hoe komt een wet tot stand? Lees het in ons nieuwe artikel.

Bevrijdingsdag is de nationale feestdag op 5 mei waarop de bevrijding van de Duitse bezetting in Nederland in 1945 wordt gevierd. Op deze dag staat Nederland stil bij de grote waarde van vrijheid, democratie en mensenrechten. Democratie is een woord dat is afgeleid uit het Grieks, het betekent grofweg “volksheerschappij”. Democratie is dus een bestuursvorm waarin de wil van het volk centraal staat. In Nederland spreken we van indirecte democratie, dit betekent dat burgers zich laten vertegenwoordigen door een gekozen orgaan, het parlement.

 

Hoe komt in een democratische samenleving een wet tot stand?

 

1. Voorbereiding wetsvoorstel op ministerie

De Eerste en Tweede Kamer maken, in samenwerking met de regering, wetten. Het begint met een wetsvoorstel, daar wordt een “Memorie van Toelichting” bij geschreven. In de Memorie van Toelichting wordt beschreven hoe de wet eruit komt te zien en waarom het wetsvoorstel is gemaakt. Het voorstel wordt dan besproken in een overleg van hoge abtenaren, daarna wordt het besproken in een overleg van inhoudelijk betrokken ministers.

 

2. Het wetsvoorstel wordt besproken in de ministerraad

Het wetsvoorstel wordt dan besproken in de ministerraad. Als de ministerraad akkoord is met het voorstel, gaat de tekst voor advies naar de Raad van State.

 

3. Raad van state komt met advies

De Raad van State bekijkt of het wetsvoorstel uit te voeren is en of het wetsvoorstel niet in strijd is met de Grondwet. Het eindoordeel van de Raad van State heet het dictum. Bij een negatief dictum moet het wetsvoorstel opnieuw naar de ministerraad. Het advies van de Raad van State is niet bindend. De betrokken minister moet laten weten hoe hij het advies verwerkt in het wetsvoorstel. Dit vermeldt hij in het zogenaamde nader rapport.

 

4. Voorstel wordt behandeld in de Tweede Kamer

In de Tweede Kamer wordt het wetsvoorstel eerst schriftelijk behandeld in een gespecialiseerde commissie. Daarna verdedigt de minister het voorstel in een debat en volgt er een stemming.

 

5. Er wordt gestemd in de Tweede kamer

Er is eerst een stemming over de wijzigingsvoorstellen en daarna over het gehele wetsvoorstel. Als het wetsvoorstel is aangenomen, gaat het naar de Eerste kamer.

 

6. Er wordt gestemd in de Eerste Kamer

Ook in de Eerste Kamer wordt het voorstel eerst behandeld door een gespecialiseerde commissie. Hierna volgt een debat en kan er gestemd worden. De Eerste Kamer kan het wetsvoorstel alleen aannemen of verwerpen.

 

7. De koning en de minister ondertekenen het voorstel

Als de Tweede en de Eerste Kamer het voorstel hebben aangenomen, ondertekenen de koning en de verantwoordelijke minister de wettekst.

 

8. De wet treedt in werking na publicatie

Na publicatie in het Staatsblad kan de wet ingaan. Dit kan ook op een ander tijdstip, dit staat dan in een Koninklijk Besluit (KB). Het KB komt dan in het Staatsblad te staan.

 

Meer weten of wet-en regelgeving of plaatselijke regelgeving van uw gemeente?

De adviseurs van Strataego Advies helpen u bij deze vraagstukken en begeleiden u graag bij het realiseren van uw doelstellingen. Heeft u vragen omtrent privé- en/of ondernemerszaken? Dan kunt u altijd vrijblijvend met uw vraag terecht bij één van onze adviseurs!

 

Strataego Advies I Bedrijfsadviseurs

www.strataego-advies.nl
info@strataego-advies.nl
040- 3041460

Leave a Reply

Boek een intake op ons kantoor in Eindhoven of per telefoon