Camera’s op de werkvloer, mag dat ?

Cameratoezicht op de werkvloer is een inbreuk op de privacy van werknemers en klanten. Daarom mogen werkgevers dit alleen onder een bepaald aantal voorwaarden doen.

  • Als eerste moeten werknemers en klanten geïnformeerd worden over de aanwezigheid van camera’s. Dit kan de werkgever doen door bijvoorbeeld borden op te hangen waarop wordt vermeld dat er camera’s hangen. Werknemers dienen zelfs schriftelijk op de hoogte te worden gebracht over het cameratoezicht als dit gericht is op de werkplek.
  • Ten tweede dient er een gerechtvaardigd belang te zijn om camera’s op te hangen. Je kunt denken aan het voorkomen van diefstal of het beschermen van werknemers en klanten.
  • Ten derde heeft de ondernemingsraad instemmingsrecht in het gebruik van camera’s op de werkvloer.
  • Als laatste moet de werkgever onderzoeken of er geen minder ingrijpende maatregelen zijn dan cameratoezicht. Indien deze er zijn dan moeten die worden toegepast.

Indien aan alle voorwaarden is voldaan mag de werkgever camera’s ophangen.

Hierbij dient nog rekening te worden gehouden met het volgende. De werkgever mag de camerabeelden niet langer bewaren dan noodzakelijk. Dit is maximaal 4 weken maar in het geval van een incident, denk aan diefstal, dan mogen de beelden zolang bewaard worden indien nodig is. Bovenstaande betreft alleen cameratoezicht en geen geluidsopnames. Deze zijn namelijk niet ondersteunend voor het doel.

Meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Strataego Advies Eindhoven
info@strataego-advies.nl
040-3041460

Leave a Reply

Boek een intake op ons kantoor in Eindhoven of per telefoon