Curatele en bewind

Heb je een kennis of familielid dat niet goed voor zichzelf kan zorgen of kan hij zijn financiële zaken niet langer zelf regelen, omdat de lichamelijke of geestelijke toestand dit niet toelaat? Of is er sprake van een verslaving bij deze persoon?

De rechter kan in deze situaties een curator of bewindvoerder benoemen. Een curator of bewindvoerder neemt dan de financiële beslissingen of beslissingen over de zorg.

Curator

Een curator beslist over geld, verzorging, verpleging behandeling of begeleiding van de handelingsonbekwame persoon. Een persoon die onder curatele staat, is handelingsonbekwaam. Voor elke praktische handeling en beslissing moet de curator toestemming geven.

Bewindvoerder

Een bewindvoerder beslist alleen over geld en goederen, waar mogelijk in overleg met de persoon die onder bewind staat. De persoon die onder bewind staat, wordt wel gezien als een handelingsbekwaam persoon. Hij mag bijvoorbeeld zonder toestemming wel een testament maken, maar niet zijn huis verkopen. Deze maatregel is bedoeld om de financiële belangen te beschermen en misbruik door anderen te voorkomen. De bewindvoerder maakt een lijst met een beschrijving welke goederen er onder het bewind vallen.

Aanvragen

Een verzoek tot curatele of bewind kun je doen bij de kantonrechter. De personen die dit verzoek kunnen doen zijn: de betrokkene zelf, de partner, ouders of voogd, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zussen, oom, tantes, neven, nichten, de instelling waar de betrokkene wordt verzorgd/begeleid of de officier van justitie als er geen familie meer is. Ook kan een curator, bewindvoerder of mentor een verzoek indienen.

Indien er snel maatregelen moeten worden genomen, kan de kantonrechter ook een provisionele bewindvoerder benoemen. Deze provisionele bewindvoerder neemt voorlopig de financiële beslissingen totdat de curator aan zijn taak begint of indien het verzoek wordt afgewezen.

Er zitten kosten verbonden aan de behandeling van je verzoek om curatele of bewind, namelijk het griffierecht. De overheid bepaalt hoe hoog dit griffierecht is. Het griffierecht in 2017 voor deze verzoeken bedraagt €78,-.

Meer informatie over curatele en bewind? Neem dan contact met ons op!

www.strataego-advies.nl
info@strataego-advies.nl
040-3041460

Leave a Reply

Boek een intake op ons kantoor in Eindhoven of per telefoon