Deponeringstermijn jaarrekening vervroegd!

De uiterste termijn voor vaststelling van de jaarrekening verschilt per rechtspersoon, maar de jaarrekening moet in ieder geval binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar gedeponeerd zijn. De deponeringstermijn was eerst 13 maanden en nu nog maar 12 maanden.

Indien het verslagjaar op of na 1 januari 2016 is aangevangen moet de jaarrekening uiterlijk 31 oktober 2017 worden opgesteld en voor 31 december 2017 worden gedeponeerd.

Voor de meeste vennootschappen in het MKB geldt dat alle aandeelhouders ook bestuurder zijn. Wanneer dit het geval is, betekent dit dat de jaarrekening is vastgesteld als alle bestuurders de jaarrekening hebben ondertekend. De jaarrekening dient uiterlijk binnen 8 dagen na vaststelling bij de Kamer van Koophandel te worden gedeponeerd (dus uiterlijk 8 november 2017).

Indien de jaarrekening niet op tijd is vastgesteld, deponeer je de voorlopige jaarrekening. Heeft u de jaarrekening niet op tijd gedeponeerd en je onderneming gaat failliet? Dan kun u persoonlijk aansprakelijk gesteld worden.

 

Neem contact met ons op voor meer advies over dit onderwerp!

www.strataego-advies.nl
info@strataego-advies.nl
040-3041460

Leave a Reply

Boek een intake op ons kantoor in Eindhoven of per telefoon