Dividend, dividendbelasting en dividenduitkering

Als uw vennootschap winst maakt, kan de vennootschap een deel van die winst uitkeren aan de aandeelhouders. Dit heet dividend. Bent u van plan om (een deel van de) winst uit te keren aan aandeelhouders? Dan bent u verplicht hierover dividendbelasting aan te geven, in te houden en te betalen.

In sommige gevallen zijn er uitzonderingen van toepassing. Ook zijn er in grensoverschrijdende verhoudingen soms andere regels van toepassing. Heeft u vragen over het uitkeren van dividend? Of wilt u dat we kritisch naar uw aangifte dividendbelasting kijken? Laat het ons weten.

Hoogte dividend bepalen

Het bestuur van een onderneming bepaalt de hoogte van het uit te keren dividend, de aandeelhoudersvergadering moet dit goedkeuren. Hierbij is het belangrijk dat de wettelijke uitkeringstoets wordt toegepast. Bij kleinere vennootschappen kan het erbij inschieten om de verslaglegging hiervan goed te documenteren. Voorkom problemen en schakel deskundigen in. Strataego Advies helpt u graag!

Dividend uitkeren

Keert de vennootschap dividend aan aandeelhouders uit, dan moet deze over het uitgekeerde bedrag 15% dividendbelasting inhouden. De aangifte en betaling van deze belasting dienen binnen een maand na de uitkering aan aandeelhouders geregeld te zijn.

Dividend ontvangen

Als ontvangende partij moet je 25% belasting betalen over het bruto uitgekeerde bedrag. De ingehouden dividendbelasting (betaald door de vennootschap) wordt hiermee verrekend. Dit doet u bij de aangifte inkomsten- en/of vennootschapsbelasting. Geef in de aangifte op hoeveel dividend er bruto is uitgekeerd en hoeveel dividendbelasting is ingehouden door de onderneming. Het resterende deel van de belasting komt voor uw rekening.

Dividendbelasting berekenen

Stel de onderneming gaat u, als aandeelhouder, € 1.000,- dividend uitkeren. De onderneming houdt € 150,- in en betaalt deze rechtstreeks aan de belastingdienst. Het resterende bedrag ontvangt u op uw bankrekening. U moet over het bruto-dividend bedrag 25% dividendbelasting betalen (in dit geval € 250,-). De vennootschap heeft reeds € 150,- betaald. Het nettobedrag dat voor uw rekening komt is 100,-. Heeft u hier vragen over? Laat het ons weten.

Wie zijn wij?

Strataego Advies is gespecialiseerd in fiscale en juridische oplossingen en financieel advies. Of je nu ZZP’er, DGA van een bv of vennoot van een vof bent, wij helpen iedereen. Wij hebben specialisten in huis, werken met korte lijnen, hebben een proactieve werkwijze en houden samen met u de regie in handen. Neem contact met ons op voor een kosteloze kennismaking en vrijblijvende analyse van uw vraag.

Strataego Advies I Bedrijfsadviseurs

Vondellaan 12, Eindhoven
www.strataego-advies.nl
info@strataego-advies.nl
040- 3041460

Leave a Reply

Boek een intake op ons kantoor in Eindhoven of per telefoon