EU-hof: ‘prikklok’ voor bedrijven verplicht

Prikkelklok-systeem arbeidstijden

Ondernemingen zijn verplicht om een objectief, betrouwbaar en toegankelijk systeem op te zetten waarmee de dagelijkse #arbeidstijd van iedere werknemer wordt geregistreerd. Dat is nodig om het per dag en per week gewerkte aantal uren inclusief #overwerk te registreren en om te controleren of de minimale #rusttijden in acht zijn genomen, oordeelt het Europees Hof van Justitie.

Het Hof draagt de EU-lidstaten op te zorgen voor een concrete nationale regeling voor de toepassing van een #‘prikklok’-systeem, waaraan werkgevers zich dienen te houden. Volgens de Europese rechters heeft iedere werknemer het fundamentele recht op een beperking van de maximumarbeidsduur en op dagelijkse en wekelijkse rusttijden. Dat kan alleen worden aangetoond en gecontroleerd met een goede registratie.

De uitspraak is het gevolg van een zaak die was aangespannen door een vakbond in Spanje. In Spanje wordt 53,7 procent van de gemaakte overuren in bedrijven niet geregistreerd waardoor werknemers daar geen bewijs voor hun overwerk hebben en hun rechten niet kunnen claimen. (Bron: ANP)

Personeelsbeleid

Goed #personeelsbeleid betekent dat je op de juiste manier omgaat met je personeel. Wat zijn de belangrijkste kenmerken hiervan? Door verschillende personeelsinstrumenten op een samenhangende manier in te zetten, kunnen zowel de organisatie als de medewerkers optimaal tot ontwikkeling komen.

Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om de #Arbeidstijdenwet na te leven. Het is niet goed voor de gezondheid om te lang achter elkaar te werken. Daarom heeft de overheid regels opgesteld voor de werk- en rusttijden van werknemers. Een onderdeel daarvan zal worden een verplicht te voeren “prikkelklok-systeem”.

Uw personeelsbeleid op orde?

Heeft u vragen op het gebied van personeelsbeleid, werk-en rusttijden van uw werknemers of overwerk? Of heeft u andere ondernemersvragen? Neem dan contact op met #Strataego Advies in #Eindhoven, wij geven u vrijblijvend uitleg over uw situatie. Bel ons 040-3041460.

Leave a Reply

Boek een intake op ons kantoor in Eindhoven of per telefoon