Huurders hoeven de bemiddelingskosten niet te betalen!

Wat zijn bemiddelingskosten?

Bemiddelingskosten zijn kosten die een bemiddelaar in rekening brengt voor het bij elkaar brengen van een huurder en een verhuurder. Bemiddelingskosten kun je onder verschillende benamingen aantreffen zoals: contractkosten, makelaarskosten, verhuurkosten, courtage of administratiekosten. Laat je dus niet verwarren wanneer er een andere term wordt gebruikt!

Hoe was het vroeger geregeld?

Bemiddelaars van woonruimte brengen wel eens onterecht bemiddelingskosten in rekening bij de huurder. Hoe dat zit? Een bemiddelingsbureau mag bemiddelen voor zowel de verhuurder als de huurder bij de verhuur van een woning. Maar wanneer een bemiddelaar voor beide partijen optreedt, is het niet toegestaan om bemiddelingskosten bij de huurder van de woning in rekening te brengen. De bemiddelingskosten dienen in rekening te worden gebracht bij de verhuurder. Tot 1 juli 2016 bestond er een uitzondering op deze regeling. Bij onzelfstandige woonruimtes, zoals bijvoorbeeld een studentenkamer, mochten bemiddelaars de kosten nog wel bij de huurder in rekening brengen als dat onderling was afgesproken.

Nu dus niet meer?

Nee, per 1 juli 2016 is deze uitzondering komen te vervallen. Dit betekent dat het niet langer is toegestaan om bemiddelingskosten in rekening te brengen bij de huurder van een onzelfstandige woonruimte. Let er dus goed op als je een factuur van de bemiddelaar ontvangt!

Heeft u vragen over dit onderwerp of een andere fiscaal en/of juridische vraag, neem dan contact met ons op!

040 – 304 14 60
info@strataego-advies.nl
www.strataego-advies.nl

Leave a Reply

Boek een intake op ons kantoor in Eindhoven of per telefoon