Op 27 januari 2021 is er een baanbrekende uitspraak geweest voor ondernemers die een pand huren. Deze rechtszaak gaat over ondernemers die ten tijde van de coronacrisis hun onderneming moesten sluiten vanwege de coronamaatregelen. Advies nodig? Bel ons direct op het telefoonnummer 040-3041460 of stuur een bericht via Whatsapp. Wij staan u graag te woord. 

Onvoorziene omstandigheid corona

Inmiddels volgt uit rechtspraak dat de corona-pandemie en de daarop volgende overheidsmaatregelen hebben te gelden als onvoorziene omstandigheid die niet aan de huurder is toe te rekenen, waardoor de huurovereenkomst niet ongewijzigd in stand kan blijven (art. 6:258 BW). De rechtspraak is echter niet eenduidig voor wat betreft de wijze waarop de huurkorting wordt berekend. Tot eind 2020 werd veelal geoordeeld dat de omzetdaling als gevolg van de corona-pandemie 50/50 over huurder en verhuurder moet worden verdeeld. Dat leidt tot de formule huurprijsvermindering = % omzetverlies x 50%. Inmiddels zijn ook veel andere percentages vastgesteld. Hierbij is echter geen rekening gehouden met steunmaatregelen zoals NOW en TVL. Inmiddels is een handvol uitspraken gepubliceerd waarbij de steunmaatregelen wel zijn betrokken in de overweging van de rechter. De uitkomsten lopen uiteen, hoewel in het merendeel van de uitspraken de NOW niet wordt betrokken in de berekening. Achtergrond daarvan is dat de NOW een geoormerkte steunmaatregel is die is bedoeld voor betaling van het personeel en dus niet voor betaling van de huur. Er zijn grofweg drie smaken te onderscheiden, te weten (i) de TVL wordt niet betrokken in de berekening, (ii) de TVL wordt bij de omzet betrokken in de berekening en (iii) de TVL wordt in mindering gebracht op de huurprijs.

Huurprijs vermindering

U bent welkom voor een gratis adviesgesprek op ons kantoor aan de Stratumsedijk 6 in Eindhoven.
We hebben namelijk oprechte interesse in wie u bent en willen u graag leren kennen. Want alleen dan kunnen we u helpen en een advies geven dat écht bij uw persoonlijke situatie en wensen past.

Huurprijsvermindering berekening 2021

De uitspraken waarbij de TVL niet wordt betrokken in de berekening hebben betrekking op huurprijsvermindering die werd bevorderd over 2020. In het laatste kwartaal van 2020 bedroeg de TVL maximaal 50% van de vaste lasten. De TVL had dus slechts een beperkte invloed op het nadeel dat de huurder leed als gevolg van de corona-pandemie en de daarop volgende overheidsmaatregelen. Inmiddels is de TVL zodanig uitgebreid dat in het eerste kwartaal maximaal 85% van de vaste lasten werd vergoed en in het tweede kwartaal zelfs maximaal 100%. In de uitspraken uit 2021 wordt de TVL, waarschijnlijk vanwege de uitbreiding van de maatregel, wel betrokken in de berekening.

Gevolgen huurprijsvermindering

In beginsel heeft deze uitspraak alleen directe gevolgen voor de desbetreffende ondernemers. Maar deze zaak kan gebruikt worden door andere ondernemers om ook aanspraak te maken op huurkorting. Mocht u ondernemer zijn en bent u ook geraakt door de coronamaatregelen van de overheid en wilt u proberen aanspraak te maken op huurkorting. Kunt u via dit contactformulier contact met ons opnemen. 

Hoe we te werk gaan..

Juridische hulp bij faillissement? Kom snel in contact met onze specialisten. Wij beschikken over veel ervaring bij faillissementen. Snel weten wat uw rechten zijn? Lees hoe wij te we te werk gaan..

Het voorkomen van een faillissement of doorstarten na faillissement is geen simpele druk op de knop, maar het resultaat van een gedegen inventarisatie van uw wensen en mogelijkheden. We zetten belangrijke aspecten samen met u op een rij. De specialist faillissementsrecht neemt hiervoor de tijd in het eerste kennismakingsgesprek dat altijd volledig gratis en vrijblijvend is. U zit nergens aan vast!

Als het tussen u en de adviseur ‘klikt’ en wij u goed van dienst kunnen zijn, dan ontvangt u van ons een passend voorstel voor de begeleiding van het faillissement. We baseren het adviestraject altijd op uw doelen en financiële mogelijkheden. Wij hechten daarbij meer belang aan een realistische benadering van de mogelijkheden in het faillissement dan aan het scheppen van te hoge verwachtingen. Als u zich hierin kunt vinden, dan gaan we voortvarend met de advisering en begeleiding aan de slag. Dat is het uitgangspunt van onze heldere dienstverlening. 

Vanaf dit moment ontzorgen wij u en zorgen dat alles van a tot z geregeld is. Uw financiële en fiscale zaken handelen wij snel en goed af. Deze actieve werkwijze heeft zich inmiddels ruimschoots bewezen. Lees hier de reviews van mensen die u voor gingen.

Voor, tijdens en na de het adviestraject zijn wij graag uw aanspreekpunt. Onze samenwerking levert al lange tijd uitsluitend tevreden ­klanten op. Voor onze klanten zetten wij dat ene stapje extra dat nu juist in veel zaken het verschil maakt. Uw zaak is bij ons in goede handen.

Hulp nodig?

Mocht u ondernemer zijn en bent u ook geraakt door de coronamaatregelen van de overheid en wilt u proberen aanspraak te maken op huurkorting. Kunt u via dit contactformulier contact met ons opnemen.  Hulp nodig? Vul dan het contactformulier in of neem direct contact met ons op door te bellen naar 040 3041460. Wij ontvangen u graag op ons kantoor voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Boek een intake op ons kantoor in Eindhoven of per telefoon