Meer informatie over algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden kunnen u helpen om een betere ondernemer te zijn. Deze rechtsgeldige algemene voorwaarden bepalen wat uw klanten, leveranciers of afnemers van u mogen verwachten en wat u van hen verwacht. Lees meer over het gebruik van algemene voorwaarden, wat u moet opnemen in algemene voorwaarden en hoe u uw bedrijfsbelangen kunt beschermen in ons nieuwe artikel.

Waarom algemene voorwaarden opstellen?

Met algemene voorwaarden is het direct duidelijk welke rechten en plichten u en uw klant hebben. De zogenaamde ‘kleine lettertjes’ besparen u een hoop tijd. Uw klanten weten precies waar ze aan toe zijn. Algemene voorwaarden kunnen de risico’s die u als ondernemer loopt verkleinen. Het opstellen van algemene voorwaarden behoort tot de dagelijkse werkzaamheden voor de adviseurs van Strataego Advies Eindhoven. Laat daarom uw algemene voorwaarden opstellen door onze specialisten contractenrecht. Dan weet u zeker dat de juridische belangen van uw onderneming optimaal zijn gewaarborgd.

Specialisten contractenrecht, gratis check voorwaarden!

Belangrijkste punten algemene voorwaarden

Als ondernemer kunt u in principe aansprakelijk worden gesteld voor alle directe schade (bijvoorbeeld zaakschade) en indirecte schade (bijvoorbeeld gederfde winst of gevolgschade). U mag weliswaar nooit uw gehele aansprakelijkheid uitsluiten, maar u kunt deze beter beperken via uw voorwaarden. Belangrijke punten die in algemene voorwaarden staan zijn bijvoorbeeld:

  • Aansprakelijkheid.
  • Betalingstermijn.
    Als er niets is afgesproken, dan is de wettelijke betalingstermijn voor facturen tussen mkb’ers en zzp’ers 30 dagen. Wilt u een kortere betalingstermijn voor uw facturen dan moet u dit expliciet vastgelegd hebben in uw algemene voorwaarden of afgesproken in een contract. Ook is het mogelijk om de betalingstermijn te verlengen tot maximaal 60 dagen.
  • Eigendomsvoorbehoud.
    Door het opnemen van eigendomsvoorbehoud (de goederen zijn bij de koper maar jij blijft eigenaar tot er betaald is) kunt u als ondernemer ervoor zorgen dat u het eigendom over de door u geleverde zaak behoudt. Dit zorgt ervoor dat u als eigenaar het recht heeft om de zaak terug te vorderen, zolang uw factuur niet wordt betaald. Het werkt ook als uw wederpartij failliet gaat.
  • Garantie.
    Als u verkoopt aan consumenten, dan mogen de algemene voorwaarden de wettelijke garanties die een klant heeft niet aantasten (consumenten worden goed beschermd). Dit ligt anders bij verkoop aan ondernemers, dan is het flexibeler.

Waarop moet u goed letten bij het opstellen van algemene voorwaarden?

In de praktijk blijkt dat veel algemene voorwaarden niet zijn afgestemd op de bovenvermelde punten. Vaak zijn de algemene voorwaarden verouderd, gekopieerd van een concurrent of ergens van internet geplukt. Ook zijn er in de markt partijen actief voor wie het opstellen van algemene voorwaarden niet tot de core business behoort, of waarbij de gepretendeerde deskundigheid anderszins ontoereikend is. Let er dus op of men verstand van zaken heeft. Het opstellen van goede algemene voorwaarden vereist namelijk specialistische kennis van contractenrecht. Niet iedere jurist of advocaat is hierin voldoende thuis. Let erop dat u geen algemene voorwaarden laat opstellen die kwalitatief onder de maat zijn, want dit biedt slechts schijnzekerheid. Goedkoop is dan vaak duurkoop. Zeker als later blijkt dat u niets aan uw algemene voorwaarden hebt. 


Kosten opstellen algemene voorwaarden

De kosten voor algemene voorwaarden zijn mede afhankelijk van uw bedrijfsactiviteiten en wensen. Graag infomeren wij u over de beste optie, branchevoorwaarden of maatwerk, voor uw bedrijf. Eventueel in combinatie met bijpassende overeenkomsten. De kosten voor het toetsen of vertalen zijn mede afhankelijk van uw huidige voorwaarden en overeenkomsten. Graag informeren wij u vrijblijvend over de mogelijkheden en kosten.

Algemene voorwaarden laten opstellen?

Zorg ervoor dat u uw algemene voorwaarden één keer goed laat opstellen door een specialist van Strataego Advies Eindhoven. Het beperkt de risico’s die u loopt als ondernemer. Als er een keer iets aan de hand is, bent u blij dat u ze heeft. Geïnteresseerd in onze dienstverlening? Vul dan het contactformulier in of bel 040 304 14 60. Wij staan u graag te woord en ontvangen u graag op ons kantoor voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Boek een intake op ons kantoor in Eindhoven of per telefoon