Partneralimentatie 2020

Per 1 januari 2020 wordt de maximale alimentatietermijn de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van vijf jaar. Als u bent gescheiden in december 2019 geldt de termijn van maximaal twaalf jaar voor de partneralimentatie. Als u gaat scheiden in januari 2020 of daarna geldt een maximaal termijn van vijf jaar, tenzij een van de uitzonderingen van toepassing is. Hoe dit precies zit, leest u op deze pagina.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

First Free consultation

 #Gratis eerste advies
 #Financieel advies
 #Fiscaal advies
 #Juridisch advies
 #Notarieel advies
 Betrokken adviseurs, ook buiten reguliere kantoortijden.