Pensioen

Als directeur-grootaandeelhouder (dga) van een rechtspersoon en onderneming, dient u zelf voor uw pensioen te zorgen. U wenst een aanvulling op de algemene ouderdomsuitkering (aow) te ontvangen wanneer u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt (meer informatie: www.svb.nl). Sinds 1 juli 2017 mag u géén pensioen meer opbouwen in eigen beheer. Voor dit eventueel door u opgebouwd pensioen in eigen beheer, heeft u 2 mogelijkheden:

  1. U handhaaft en bevriest het in eigen beheer opgebouwde pensioen. Dat wil zeggen dat u de opbouw in eigen beheer stopt en uw opgebouwde pensioenrechten laat staan. Heeft u deze pensioenvoorziening op de balans staan, dan moet u wel elk jaar de opgebouwde rechten indexeren en de waarde van het pensioen laten controleren.of
  2. U kunt het in eigen beheer opgebouwde pensioen in de jaren 2017, 2018 of 2019 deels prijsgeven. Dat wil zeggen dat u afstand doet van het verschil tussen de waarde in het economisch verkeer en de fiscale waarde van het pensioen op uw balans. Over dat verschil hoeft de B.V. dan geen loonheffing in te houden. U moet bij het prijsgeven een keuze maken:
  • U koopt de fiscale balanswaarde van het pensioen af.
  • U zet de fiscale balanswaarde van het pensioen om in een oudedagsverplichting.

Welke mogelijkheden heeft u na 1 juli 2017?

1. Bouw pensioen op in een lijfrente

U kunt uw geld in een lijfrenteverzekering of in een bancaire lijfrente stoppen. Dit doet u via een verzekeraar of een bank. Zij investeren uw inleg. Als u stopt met werken kunt u het gespaarde bedrag in termijnen laten uitkeren en heeft u een aanvulling op uw pensioen. Op deze manier sparen is ook fiscaal voordelig.

2. Bouw pensioen op als uw werknemers

U kunt als dga ook kiezen om op dezelfde manier pensioen op te bouwen als uw werknemers. Dit kan via hetzelfde pensioenfonds. Het salaris dat u zich door uw bv laat uitbetalen, is bepalend voor de pensioenopbouw en premieverplichting.

3. Sparen of beleggen

U kunt uw pensioen ook aanvullen door zelf geld op een spaarrekening te zetten en/of hiermee te gaan beleggen. Maar let op: de bedragen die u op deze manier opzij zet, kunt u niet aftrekken van de inkomstenbelasting. En als u wilt beleggen, vraag dan van tevoren om een onafhankelijk beleggingsadvies.

U kunt kiezen uit verschillende mogelijkheden voor het opbouwen van een oudedagsvoorziening. De adviseurs van Strataego Advies helpen u graag verder en ontvangen u graag voor een vrijblijvende kennismaking.

Strataego Advies I Bedrijfsadviseurs
Vondellaan 12, Eindhoven
www.strataego-advies.nl
info@strataego-advies.nl
040- 3041460

Leave a Reply

Boek een intake op ons kantoor in Eindhoven of per telefoon