Reclame op uw bedrijfspand? Dan heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig!

Wilt u reclame maken op uw pand, bijvoorbeeld met een reclamebord of lichtbak? Of gebruikt u een of meer grote, vrijstaande reclameobjecten? Dan heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig.

Iedere gemeente heeft daarvoor regels, vaak in de welstandsnota of plaatselijke verordening. Regelmatig is ook een omgevingsvergunning voor gevelreclame en lichtreclame nodig. Helaas is soms een juridisch specialist nodig als de gemeente tot handhaving overgaat.

Handhaving gevelreclame gemeente

De gemeente controleert regelmatig reclame aan panden en gaat dan vaak over tot handhaving. Geregeld vinden er controles plaats of de gevelreclame aan de regels voldoet. Het kan dan gaan om lichtreclame, uithangborden, platte borden, beschildering op de gevel, het beplakken van ruiten of het aanbrengen van verlichting of spots bij de gevel en dergelijke. Er is sprake van overtreding van de regelgeving indien reclame of borden aan de gevel zijn gehangen zonder de benodigde vergunningen. Naast het ontbreken van de benodigde vergunningen kan de gevelreclame ook in strijd zijn met het bestemmingsplan of met de welstandseisen. In al die gevallen kan de gemeente overgaan tot handhaving. Er zal dan eerst een brief gestuurd worden met een waarschuwing, in de brief wordt ook een termijn gesteld aan de ondernemer om de gevelreclame in overeenstemming te brengen met de regelgeving.

Vergunning gevelreclame

Voor het aanbrengen van gevelreclame is altijd een omgevingsvergunning nodig, indien:
• het gaat om aanbrengen van reclame en/of naam aanduiding waarvoor een verandering van de gevel nodig is. Dat kan zijn het aanbrengen van een uithangbord, plat bord of lichtbak;
• er gesloopt moet worden aan de gevel en daarmee sloopafval ontstaat ten behoeve van het aanbrengen van gevelreclame;
• de reclame, naam aanduiding of borden aangebracht worden op de gevel van een monument of beschermd stadsgezicht.

Aanvragen omgevingsvergunning

U kunt de omgevingsvergunning met één aanvraagformulier aanvragen bij uw gemeente of via omgevingsloket online. De kosten hiervan verschillen per gemeente. Bij uw aanvraag meldt u:
• waarom u reclame wilt plaatsen;
• om welk soort reclameobject het gaat;
• hoe groot het reclameobject is;
• waar u de reclame wilt plaatsen.

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van een omgevingsvergunning of heeft u andere vragen met betrekking tot reclame-uitingen rondom uw bedrijfspand? Neem dan contact op met een van onze adviseurs en maak een afspraak voor een vrijblijvende kennismaking.

Strataego Advies I Bedrijfsadviseurs

Vondellaan 12, Eindhoven
www.strataego-advies.nl
info@strataego-advies.nl
040- 3041460

Leave a Reply

Boek een intake op ons kantoor in Eindhoven of per telefoon