Regeerakkoord!

Afgelopen dinsdag is het regeerakkoord naar buiten gebracht door het kabinet Rutte III.

Het regeerakkoord is opgesteld door het nieuwe kabinet, VVD, D66, CDA en ChristenUnie, met daarin de plannen voor aankomende regeerperiode. In dit artikel worden een aantal belangrijke punten uitgelicht op het gebied van Werken en Belastingen.

De modelovereenkomsten uit de Wet Deregulering Arbeidsrelaties komen te vervallen. Hier komt een opdrachtgeversverklaring voor in de plaats. Met deze verklaring hebben ondernemers op voorhand zekerheid voor wat betreft een vrijstelling op het gebied van loonbelasting en premies. Daarnaast krijgen ZZP’ers meer rechten. Zo zal er een minimum uurtarief worden ingesteld voor ZZP’ers die 15 tot 18 euro per uur bedraagt.

In 2019 wordt het volledig betaald ouderschapsverlof uitbereid voor de partner van de moeder van 2 naar 5 dagen. Daarnaast krijgen deze partners vanaf 1 juli 2020 de mogelijkheid om 5 weken ouderschapsverlof op te nemen tegen 70% doorbetaling van het loon.

De transitievergoeding gaat volgens het regeerakkoord veranderen. Tot op heden ontving je als werknemer een transitievergoeding wanneer de werkgever de arbeidsovereenkomst opzegde en de overeenkomst minstens 24 maanden had geduurd. In het regeerakkoord is opgenomen dat een werknemer vanaf het begin van de arbeidsovereenkomst recht heeft op een transitievergoeding. De hoogte van deze vergoeding wordt ook gewijzigd. Voor elk jaar dat de werknemer heeft gewerkt ontvangt hij 1/3 maandsalaris transitievergoeding.

Op het gebied van Belastingen zal er ook het een en ander gaan veranderen. Zo gaat het lage btw tarief van 6% naar 9%. Het hoge tarief van 21% blijft ongewijzigd. Het belastingvrije vermogen in Box 3 wordt per 1 januari 2018 verhoogt naar € 30.000 per belastingplichtige. In box 1 komen er 2 belastingschijven, namelijk die van 36,93% en 49,5%. Daarnaast worden de arbeidskorting en algemene heffingskorting verhoogd. Het belastingtarief op inkomen uit aanmerkelijk belang wordt langzaam verhoogt naar 28,5% in 2020. Vanaf 2019 wordt de dividendbelasting afgeschaft.

Auteur: Danielle Borg

Advies nodig? Neem dan contact met ons op!

www.strataego-advies.nl
info@strataego-advies.nl
040-3041460

 

Leave a Reply

Boek een intake op ons kantoor in Eindhoven of per telefoon