Staakt u uw onderneming? Denk dan aan de fiscale gevolgen.

Als u uw bedrijf beëindigt of overdraagt, heeft dat gevolgen voor de belastingen. U maakt de balans op en rekent af met de Belastingdienst, dit heet fiscaal afrekenen. Bij bedrijfsopvolging binnen een familie, echtscheiding of overlijden van uw partner moet u ook fiscaal afrekenen.

Het is verstandig u te laten adviseren door een deskundige, neem daarom vrijblijvend contact op met Strataego Advies. Onderstaand artikel geeft een weergave van de fiscale gevolgen van het staken van een onderneming.

Wat doet u bij beëindiging van uw bedrijf?

Bij de beëindiging van uw bedrijf krijgt de Belastingdienst een melding van de Kamer van Koophandel (KvK), u krijgt hiervan een schriftelijke bevestiging. Wanneer u geen bevestiging van uw afmelding ontvangt moet u zelf de Belastingdienst op de hoogte brengen van uw bedrijfsbeëindiging. Daarnaast moet u:

• de administratie van uw beëindigde onderneming afsluiten;

• de jaarstukken tot en met de bedrijfsbeëindiging zo snel mogelijk indienen;

• na een eindberekening een slotaangifte omzetbelasting doen.

U rekent af voor alle belastingsoorten waarmee u te maken heeft gehad. Heeft u een oudedagsreserve opgebouwd? Dan rekent u deze af voor de inkomstenbelasting. Onttrekt u goederen aan het bedrijf voor privégebruik? Dan moet u daar btw over betalen.

Wat doet u bij overdracht van uw bedrijf?

Als u uw onderneming (voor een deel) overdraagt moet u de stakingswinst berekenen en daarover inkomstenbelasting betalen. De overdracht van uw onderneming is van belang voor de inkomsten-, loon- en omzetbelasting. Er kunnen ook gevolgen zijn voor de overdrachtsbelasting of een sociale uitkering.

Bedrijfsopvolging binnen familie

Bij bedrijfsopvolging binnen een familie spelen verschillende fiscale zaken een rol, zoals stakingsaftrek, doorschuifregelingen, schenkingsrecht en gedeeltelijke kwijtschelding.

Als u gaat scheiden of uw partner overlijdt

Als u gaat scheiden of als uw partner komt te overlijden gaat de Belastingdienst ervan uit dat u het vermogen heeft gekregen tegen de waarde in het economische verkeer. U moet daarom stakingswinst berekenen. Wanneer u het deel van de onderneming van uw echtgenoot of partner voortzet, geldt er een doorschuiffaciliteit. U hoeft dan geen stakingswinst te berekenen, u kunt de onderneming voortzetten met dezelfde boekwaarden.

Uw bedrijf vertrekt naar het buitenland

Vertrekt uw bedrijf naar een andere EU-lidstaat? Dan mag u kiezen wanneer u afrekent met de Nederlandse Belastingdienst: meteen afrekenen of uitstel van betaling. Als u de eindafrekening (exitheffing) later wilt betalen, moet u een bankgarantie afgeven. U betaalt ook invorderingsrente. U heeft de mogelijkheid het bedrag in 10 gelijke jaarlijkse termijnen te betalen.

Waarover afrekenen bij staking onderneming?

Er moet worden afgerekend over de prijs die wordt ontvangen boven de boekwaarde. Dus als een computer met een boekwaarde van € 500 wordt verkocht voor € 1.500, is er sprake van € 1.000 winst. De stakingswinst zal bestaan uit:

• stille reserves (meerwaarde op activa);

• goodwill (meerwaarde door naam, winstgevendheid);

• fiscale reserves;

• desinvesteringsbijtellingen.

Vermogensetikettering, wat is ondernemingsvermogen?

In principe kan de ondernemer voor de stakingswinst uitgaan van het vermogen dat hij op de balans heeft staan. Soms is het echter zo dat een vermogensbestanddeel tot het ondernemingsvermogen wordt gerekend, maar feitelijk bij een juiste etikettering tot het privévermogen moet worden gerekend. Dit is werk voor fiscaal juristen, maar dit kan u wel een voordeel opleveren. Een voorbeeld is een woning binnen een bedrijfspand dat altijd tot het ondernemingsvermogen is gerekend.

Wilt u meer informatie over het afrekenen met de Belastingdienst? Neem dan contact op met een van de deskundigen van Strataego Advies en maak een afspraak voor een vrijblijvende kennismaking.

Strataego Advies I Bedrijfsadviseurs

Vondellaan 12, Eindhoven
www.strataego-advies.nl
info@strataego-advies.nl
040- 3041460

Leave a Reply

Boek een intake op ons kantoor in Eindhoven of per telefoon