Tijdelijk of vast contract

Bij een tijdelijk contract (of contract voor bepaalde tijd) spreekt u met uw werknemer af hoe lang hij bij u komt werken. Bij een vast contract (of contract voor onbepaalde tijd) is er geen einddatum afgesproken in de arbeidsovereenkomst. Wilt u een tijdelijk contract verlengen, dan moet u zich houden aan een aantal wettelijke regels.

Tijdelijk contract

Bij een tijdelijk contract (of contract voor bepaalde tijd) spreekt u met uw werknemer af hoe lang hij bij u komt werken. Dit kan bijvoorbeeld een paar maanden zijn, of zolang een bepaald project duurt. Daarna eindigt de arbeidsovereenkomst automatisch. Voor werknemers met een tijdelijk contract gelden in het algemeen dezelfde arbeidsvoorwaarden als voor werknemers met een vast contract.

Aanzegplicht

Voor tijdelijke contracten van 6 maanden of langer met een einddatum heeft u een aanzegplicht. Dit betekent dat u uiterlijk een maand voordat een contract eindigt, schriftelijk aan uw werknemer moet laten weten of u het contract verlengt of niet. Als u het contract verlengt, moet u ook aangeven onder welke voorwaarden. Laat u uw werknemer niet of niet op tijd weten of u het contract wilt verlengen, dan bent u hem een vergoeding schuldig van maximaal een maandsalaris.

Tijdelijk contract opzeggen

U kunt een tijdelijk contract niet zonder meer voor de einddatum opzeggen. Uw werknemer mag dit ook niet doen. Opzeggen mag alleen tijdens de proeftijd en daarna als u daarover in het contract afspraken hebt gemaakt met uw werknemer (dit heet ook wel tussentijds opzeggen).

 

Heeft u zulke afspraken gemaakt en wilt u tussentijds opzeggen, dan vraagt u daarvoor toestemming aan UWV als u een bedrijfseconomische reden voor ontslag heeft of als uw werknemer langdurig ziek is. Bij een andere reden voor ontslag, vraagt u toestemming aan de kantonrechter. Heeft u geen afspraken over tussentijdse opzegging gemaakt, dan vraagt u de toestemming voor ontslag altijd aan de kantonrechter. U en uw werknemer moeten zich bij opzegging allebei houden aan de opzegtermijn. Het kan natuurlijk ook zijn dat uw werknemer en u het eens worden over het eindigen van het contract. U gaat dan met wederzijds goedvinden uit elkaar.

 

Tijdelijk contract verlengen

Bij (verlenging van) een tijdelijk contract moet u rekening houden met de volgende wettelijke regels:

U mag een tijdelijk contract maximaal 2 keer verlengen binnen 2 jaar.

 

  • Heeft uw werknemer één tijdelijk contract van 2 jaar of langer, dan mag u dit eenmalig verlengen met een contract van 3 maanden.
  • Werkt uw werknemer tijdens het 2e of volgende contract langer dan 2 jaar voor u? Dan krijgt hij automatisch een vast contract. Tenzij de periode tussen de voorgaande contracten langer dan 6 maanden is.
  • Uw werknemer heeft recht op een vast contract na 3 tijdelijke contracten die telkens direct (of binnen 6 maanden) na elkaar zijn afgesloten.
  • Doet u na de einddatum van een contract niets en blijft uw werknemer bij u werken? Dan wordt het contract stilzwijgend met dezelfde voorwaarden verlengd (tot maximaal 1 jaar), zolang uw werknemer nog geen recht op een vast contract had.

Tijdelijke contracten: afwijkende afspraken

U kunt in een arbeidsovereenkomst andere afspraken maken over het moment waarop een tijdelijk contract een vast contract wordt. Deze afspraken moeten altijd in het voordeel van uw werknemer zijn. U kunt bijvoorbeeld afspreken dat u uw werknemer na 1 jaar in vaste dienst neemt. In een cao kan wel bepaald zijn dat u uw werknemer pas later dan na 3 contracten in vaste dienst neemt (dus in het nadeel van uw werknemer). Dit mag u niet in een individuele arbeidsovereenkomst afspreken.

Voor werk dat vanwege het klimaat of de natuur maar 9 maanden per jaar gedaan wordt (seizoenswerk), kan een andere afspraak gelden. De maximale periode tussen tijdelijke contracten kan volgens deze afspraak 3 maanden zijn in plaats van 6 maanden. Dit moet dan wel in uw cao geregeld zijn.’

 

Vast contract

Bij een vast contract (of contract voor onbepaalde tijd) spreekt u geen einddatum af in de arbeidsovereenkomst. Het contract loopt pas af wanneer uw werknemer ontslag neemt, of wanneer u het contract zelf opzegt. U kunt een vast contract niet zomaar opzeggen. U moet zich daarvoor houden aan de opzegtermijn en andere regels die gelden bij een ontslagprocedure.

Wij begeleiden ondernemers en particulieren onder andere bij het realiseren van hun arbeidsrechtelijke doelstellingen. Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op voor een kosteloze kennismaking en vrijblijvende analyse van uw vraag.

 

Strataego Advies I Bedrijfsadviseurs
www.strataego-advies.nl
info@strataego-advies.nl
040- 3041460

Leave a Reply

Boek een intake op ons kantoor in Eindhoven of per telefoon