Tijdschriftabonnement stilzwijgend verlengd, mag dit?

Een tijdschrift en dagbladabonnement sluit je af voor een bepaalde periode van bijvoorbeeld één jaar. Wanneer deze periode voorbij is kun je het contract opzeggen. Hierbij moet je wel rekening houden met een opzegtermijn. Het opzeggen van een contract kan op dezelfde manier als waarop het is afgesloten. Indien je bijvoorbeeld het contract telefonisch hebt afgesloten kun je het ook telefonisch opzeggen.

De Wet van Dam bepaalt dat consumenten de meeste contracten na één jaar op ieder moment mogen opzeggen. Dit is zelfs toegestaan als je een contract voor een periode van 2 jaar of langer hebt afgesloten. Denk hierbij aan het abonnementen van fitnessclubs, nutsbedrijven en internet-en telefonie.

Er geldt een uitzondering voor tijdschrift- en dagbladabonnementen. Voor deze branche gelden er soepelere regels in verband met de kwetsbaarheid. De opzegtermijn van een tijdschrift of dagbladabonnement is afhankelijk van de frequentie waarmee je het ontvangt. Wanneer je het tijdschrift of dagblad minstens een keer per maand ontvangt is de opzegtermijn 1 maand. Bij een dagblad of tijdschrift die je minder dan een keer per maand ontvangt is de opzegtermijn maximaal 3 maanden.

Het bedrijf waarbij je het tijdschrift of dagbladabonnement hebt afgesloten mag het contract stilzwijgend verlengen. Zij mogen het abonnement stilzwijgend verlengen voor een periode van drie maanden.

Uitzondering op het bovenstaande zijn proefabonnementen. Deze eindigen altijd na de afgesproken periode. Een proefabonnement hoef je niet op te zeggen. Deze stopt vanzelf op de datum die is afgesproken. Stilzwijgende verlening van een proefabonnement mag niet.

Meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Strataego Advies Eindhoven
info@strataego-advies.nl
040-3041460

Leave a Reply

Boek een intake op ons kantoor in Eindhoven of per telefoon