Transitievergoeding, belast of onbelast?

De transitievergoeding is een ontslagvergoeding die als bruto bedrag beschikbaar komt. Zodra u de ontslagvergoeding op uw bankrekening ontvangt, moet u over het bedrag belasting betalen. De belastingdienst ziet de ontslagvergoeding als inkomen uit werk (box 1).

De werkgever houdt de belasting in en maakt de netto ontslagvergoeding over op uw bankrekening. De hoogte van de belasting hangt af van het totale inkomen over dat jaar, dus over uw reguliere inkomen (salaris) + de ontslagvergoeding. De ontslagvergoeding komt dus bovenop uw reguliere inkomen. U kunt de inkomstenbelasting (2016) met het volgende schema berekenen.

Schijf Belastbaar inkomen Percentage
1 t/m € 19.922 36,55%
2 Vanaf € 19.923 t/m € 33.715 40,4%
3 Vanaf € 33.716 t/m € 66.421 40,4%
4 Vanaf € 66.422 52%

*Hierbij dient u uiteraard nog rekening te houden met eventuele aftrekposten die u in mindering kunt brengen waardoor u de belastingdruk verlaagt.

Geen belasting?

Als u (een deel van) de ontslagvergoeding gebruikt voor ‘van werk naar werk’ (outplacement) en/of scholing, dan hoeft u veelal (over dat deel) geen belasting te betalen. In dat geval ontvangt u het bedrag ook veelal niet op uw bankrekening, doch vergoedt uw (ex-)werkgever de kosten van outplacement of scholing rechtstreeks aan de desbetreffende instantie.

Meer weten? Neem dan contact met ons op.

040 – 304 14 60
info@strataego-advies.nl
www.strataego-advies.nl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

First Free consultation

 #Gratis eerste advies
 #Financieel advies
 #Fiscaal advies
 #Juridisch advies
 #Notarieel advies
 Betrokken adviseurs, ook buiten reguliere kantoortijden.