U bent niet tevreden met uw rechtsbijstandsverzekering, wat nu?

Op een dag bent u betrokken geraakt bij een verkeersongeval dat is veroorzaakt door toedoen van een ander. U wilt deze persoon aansprakelijk stellen. Hoe u dat doet? Dat weet u niet zo goed. Vandaar dat u een beroep doet op de rechtsbijstandverzekering die u enkele jaren geleden heeft afgesloten. Zo bent u verzekerd van ‘gratis’ juridische ondersteuning. Na een paar maanden krijgt u echter de indruk dat er weinig aandacht is voor uw zaak en dat er wordt aangestuurd op een definitieve schaderegeling terwijl u nog veel lichamelijke klachten ervaart. U bent niet tevreden en wilt uw zaak graag overdragen aan een andere jurist. Kan dat?

Belang van goede schaderegeling

In onze praktijk zien we regelmatig slachtoffers die om een “second opinion” vragen. Het slachtoffer is ontevreden over de wijze waarop de rechtsbijstandsverzekeraar zijn of haar zaak behandelt. Het slachtoffer geeft bijvoorbeeld aan dat het persoonlijke contact ontbreekt, dat de schade niet actief in kaart wordt gebracht, dat het initiatief bij de wederpartij wordt gelaten of dat de rechtsbijstandsverzekeraar niet naar de specifieke situatie van het slachtoffer kijkt. Een mogelijk gevolg daarvan is dat de schade definitief wordt geregeld en u er pas later achter komt dat u niet optimaal bent geholpen.

Dit is onwenselijk. In een schadezaak moet het slachtoffer centraal staan. De schaderegeling moet adequaat en op de specifieke situatie van het slachtoffer toegespitst zijn. Het is dus van groot belang dat u uzelf door een gespecialiseerd jurist laat bijstaan. In dat kader is van belang te vermelden dat het niet verplicht is een beroep te doen op je rechtsbijstandverzekering.

En wie betaalt dan de kosten?

In de wet is bepaald dat als de aansprakelijkheid is erkend, de tegenpartij alle schade moet vergoeden inclusief de kosten van een adviseur. Zonder ongeval zou u immers geen hulp nodig hebben. Als de aansprakelijkheid niet vast staat, kunnen we vaak tijdens een oriënterend gesprek in goed overleg een afspraak maken over de kosten van rechtsbijstand. In de meeste gevallen hoeft u niets te betalen.

Conclusie

Het belangrijkste is dat uw schadezaak met aandacht en kunde wordt behandeld. De kosten van de jurist of advocaat moeten in beginsel door de aansprakelijke partij worden betaald. Wellicht is de aansprakelijkheid geen open deur. Dan kan in goed overleg een afspraak worden gemaakt over de kosten, zodat u uzelf daar in ieder geval geen zorgen over hoeft te maken. Heeft u vragen? Neem dan contact op met Strataego Advies. De adviseurs van Strataego Advies ontvangen u graag voor een vrijblijvend gesprek.

Strataego Advies I Bedrijfsadviseurs

Vondellaan 12, Eindhoven
www.strataego-advies.nl
info@strataego-advies.nl
040- 3041460

Leave a Reply

Boek een intake op ons kantoor in Eindhoven of per telefoon