Deponeringstermijn

In dit artikel vindt u de belangrijkste punten op een rij over de deponeringstermijn. De uiterste termijn voor vaststelling van de jaarrekening verschilt per rechtspersoon, maar de jaarrekening moet in ieder geval binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar gedeponeerd zijn. Tevens hebben wij de gevolgen  van termijnoverschrijding voor u uiteengezet.

Deponeertermijnen
De specifieke termijnen voor deponeren zijn afhankelijk van de soort rechtspersoon. Voor de besloten vennootschap (bv) – als de meest voorkomende rechtspersoon – gelden de volgende regels:

  • Binnen 5 maanden na afloop van het boekjaar maakt het bestuur de jaarrekening op en legt deze voor aan de aandeelhouders.
  • De aandeelhouders verlenen het bestuur maximaal 5 maanden uitstel in geval van bijzondere omstandigheden.
  • De aandeelhouders hebben vervolgens 2 maanden de tijd voor het vaststellen van de jaarrekening.

 

Is het boekjaar gelijk aan het kalenderjaar, dan is de uiterste deponeerdatum dus 31 juli (5 + 2 maanden). Bij maximaal uitstel is dit 31 december (5 + 5 + 2 maanden).

Hebben de aandeelhouders de jaarrekening niet op tijd vastgesteld? Dan deponeert u de voorlopige jaarrekening. Voor een bv deponeert u deze binnen 7 maanden na einde van het boekjaar. Heeft u een maximale uitstel van 5 maanden, dan deponeert u de voorlopige jaarrekening dus binnen 12 maanden (7 + 5 maanden) na het einde van het boekjaar.

Uitzondering
Als alle aandeelhouders ook bestuurder of commissaris zijn, leidt ondertekening van de jaarrekening meteen tot vaststelling. Let op: in dit geval vervallen de 2 maanden tijd voor vaststelling. Voor een bv betekent dit dat u deponeert binnen 10 maanden en 8 dagen na afloop van het boekjaar. Is het boekjaar gelijk aan het kalenderjaar, dan is de uiterste deponeerdatum dus 8 november (10 maanden + 8 dagen).

Gevolgen termijnoverschrijding
In het geval van een vennootschap zonder echte schulden, zullen er verder geen gevolgen zijn in het geval van termijnoverschrijding. Heel anders is dat bij de vennootschap die wel schulden en verplichtingen heeft: als een bv failliet gaat en het bestuur heeft niet voldaan aan de deponeringsplicht (termijnoverschrijding), staat daarmee vast dat het bestuur zijn taak ‘kennelijk onbehoorlijk’ heeft vervuld en er wordt vermoed dat deze onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement (art. 2:138 BW voor de NV en art. 2:248 voor de BV). Met als gevolg hoofdelijke aansprakelijkheid van het bestuur voor het totale tekort in het faillissement.

De adviseurs van Strataego Advies zijn bereikbaar voor het beantwoorden van uw ondernemingsvragen en helpen u graag bij het realiseren van uw doelstellingen. Bel ons of stuur een e-mailbericht, wij zijn u graag van dienst!

Strataego Advies I Bedrijfsadviseurs
Vondellaan 12, Eindhoven
www.strataego-advies.nl
info@strataego-advies.nl
040- 3041460

 

Leave a Reply

Boek een intake op ons kantoor in Eindhoven of per telefoon