Uitkomst kort geding Sonnemans/Interpolis

Zoals u ongetwijfeld zult hebben vernomen uit diverse media, is de (rechts)vordering van melkveehouder Sonnemans uit Someren tegen Interpolis afgewezen.

De kern van het geschil spitst zich toe op de uitleg van de polisvoorwaarden en meer in het bijzonder de vraag waardoor de schade veroorzaakt is; was dat storm of hagel? Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is de schade veroorzaakt door hagel. Het staat vast dat de gaten in het dak van Sonnemans het direct gevolg zijn van de inslag van hagel. Dat de sterke windstoten en opwaartse en neerwaartse windbewegingen een bepalend effect hebben gehad op de omvang en samenklontering van de hagelstenen, rechtvaardigt niet de conclusie dat sprake is geweest van stormschade. De storm heeft bijgedragen aan de hagelvorming, maar niet aan de schade zelf, aldus de voorzieningenrechter…

Dient Interpolis de hagelschade van de heer Sonnemans uit te keren onder de stormdekking? Een redelijke uitleg van de polisvoorwaarden leidt ertoe, dat onder het begrip hagel wordt verstaan, iedere vorm van neerslag die als ijskorrel neervalt, ongeacht de grootte daarvan. Daarbij wordt mede in aanmerking genomen, dat in overlegde rapporten van Weather Impact en Meteo Group de gevallen neerslag wordt aangeduid als zeer intense hagel, hagel die aangroeit en geklonterde hagel. Ook de eiser noemt de neerslag in het schadeformulier ‘hagel’. Het feit dat de hagel aangroeide in de ‘supercell’ maakt dus niet dat het geen hagel meer is, aldus de voorzieningenrechter.

Dat andere verzekeraars de schade wel hebben uitgekeerd onder een stormdekking, leidt niet tot een andere uitkomst in deze zaak. De eiser heeft de voorwaarden van die polissen niet overlegd en de voorzieningenrechter kan dus niet afleiden of deze uitkeringen berustten op een onvoorwaardelijke erkende verzekeringsdekking onder de voorwaarden van een stormschadedekking of dat dit om andere redenen, bijvoorbeeld coulancehalve, gebeurt.

De heer Sonnemans heeft ervoor gekozen om zijn vordering voor te leggen in kort geding, dat zich leent voor een spoedige uitspraak. De zaak wordt in een dergelijke procedure niet ‘tot op de bodem’ uitgezocht en kent dus een voorlopig karakter. Met deze uitspraak staat niet vast dat in een bodemprocedure dezelfde uitkomst zal volgen, omdat de bodemrechter niet gehouden is om de voorzieningenrechter te volgen. In een dergelijke uitgebreide procedure is ook ruimte voor getuigen en het oordeel van deskundigen.

De eerste bodemprocedures zijn aanhangig gemaakt, het is nu dus wachten op het oordeel van de bodemrechter. Wij houden u van nieuwe ontwikkelingen uiteraard op de hoogte. Strataego Advies is nog steeds van mening, dat er goede argumenten zijn om dekking te bepleiten voor de schade die is gelden op 23 juni 2016.

 

Heeft u hierover nog vragen? Neem dan contact met ons op.

Strataego Advies Eindhoven
040 – 304 14 60
info@strataego-advies.nl
www.strataego-advies.nl

hagelschade-sonnemans-strataego-advies-foto-theo-sonnemans

Leave a Reply

Boek een intake op ons kantoor in Eindhoven of per telefoon