Vanaf 1 januari 2019 ook een vergoeding voor affectieschade

Vanaf 1 januari 2019 ook een vergoeding voor affectieschade

Nabestaanden van overleden slachtoffers en naasten van mensen met ernstig en blijvend letsel als gevolg van een ongeluk, geweldsmisdrijf of medische fout krijgen recht op een schadevergoeding. Dit heeft de Eerste Kamer op 10 april 2018 besloten. De aanpassing gaat per 1 januari 2019 van kracht. De nieuwe wetgeving voor affectieschade moet tegemoetkomen aan de behoefte van nabestaanden en naasten aan aandacht voor de emotionele gevolgen van een ongeval.

Wat is een vergoeding voor affectieschade?

Een vergoeding van affectieschade is een regeling met vaste bedragen tussen de €12.500 en €20.000. Dit voorkomt procedures over de hoogte van het bedrag en langdurige en pijnlijke discussies over het leed. Door te variëren in categorieën en in de omvang van de vergoeding, wordt rekening gehouden met de persoonlijke omstandigheden van nabestaanden en naasten. De partij die aansprakelijk is voor het ongeluk moet de vergoeding gaan betalen.

Voor wie geldt de wet?

De wet gaat gelden voor nabestaanden en naasten. Daaronder worden in ieder geval partners, kinderen en ouders verstaan. Ook degenen die in gezinsverband duurzaam zorg hebben voor de gekwetste vallen onder dit begrip. Hieronder zullen ook stiefkinderen en stiefouders vallen.

Voor meer vragen over letsel- of affectieschade kunt u contact op nemen met de adviseurs van Strataego Advies. Deze ontvangen u graag voor een vrijblijvende kennismaking.

Strataego Advies I Bedrijfsadviseurs

Vondellaan 12, Eindhoven
www.strataego-advies.nl
info@strataego-advies.nl
040- 3041460

Leave a Reply

Boek een intake op ons kantoor in Eindhoven of per telefoon