Vast contract, wanneer?

De werkgever mag niet onbeperkt tijdelijke contracten geven. Sinds 1 juli 2015 is deze regeling verder aangescherpt. De werknemer heeft sindsdien eerder recht op een vast contract.

Heeft de werknemer meer contracten gehad met een totale duur van meer dan 24 maanden?

Dan heeft de werknemer recht op een vast contract (onbepaalde tijd). De werkgever mag in deze periode maximaal 3 tijdelijke contracten aanbieden. Indien de werkgever meer dan 3 contracten aanbiedt en de duur minder is dan 24 maanden, dan heeft de werknemer recht op een vast contract.

De hoofdregel is dus: 3 contracten met een maximale duur van 24 maanden.

Het dienstverband kan echter worden onderbroken waardoor de ‘ketenregeling’ opnieuw begint te lopen. Het dienstverband moet dan met een duur van minimaal 6 maanden worden onderbroken. Voor 1 juli 2015 was een onderbreking van 3 maanden voldoende, ook dit werd door de wetgever verder aangescherpt in het kader van de Wet Werk en Zekerheid.

Heeft u vragen of de Wet Werk en Zekerheid, neem dan contact met ons op!

040 – 304 14 60
info@strataego-advies.nl
www.strataego-advies.nl

Leave a Reply

Boek een intake op ons kantoor in Eindhoven of per telefoon