De vaststellingsovereenkomst in het arbeidsrecht

Het gebeurt vaak. Het gaat financieel niet goed met uw werkgever, het botert niet (meer) tussen u of de functie waarin u jaren heeft gewerkt komt te vervallen. U gaat naar huis met een vaststellingsovereenkomst en het verzoek om binnen een aantal dagen, een week of twee weken te laten weten of u ermee akkoord gaat. Uw werkgever heeft gezegd dat het een goed voorstel is, maar daar bent u misschien niet helemaal van overtuigd. Bovendien raakt u werkloos na het ondertekenen van een vaststellingsovereenkomst en dat is niet niks. Wat moet u doen?

Wat is een vaststellingsovereenkomst?

Een vaststellingsovereenkomst is een voorstel –doorgaans afkomstig van de werkgever- om het dienstverband te beëindigen. Let op: een voorstel. Het ondertekenen van een vaststellingsovereenkomst is in geen enkel geval verplicht en u kunt nooit verplicht gehouden worden tot het ondertekenen ervan. In een vaststellingsovereenkomst maken u en jouw werkgever afspraken over bijvoorbeeld de einddatum van uw dienstverband, de hoogte van de transitie- of ontslagvergoeding en of u in de tussentijd nog moet gaan werken.

Waarom zou ik akkoord gaan met een vaststellingsovereenkomst?

Een dienstverband kan op verschillende manieren worden beëindigd. Wanneer u bijvoorbeeld langer dan twee jaar arbeidsongeschikt bent geweest of het gaat financieel heel slecht met de onderneming, dan kan de werkgever een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV. Als het UWV een ontslagvergunning verleent, dan wordt u ontslagen. Als er bijvoorbeeld sprake is van disfunctioneren, verwijtbaar handelen, frequent verzuim, werkweigering of als de arbeidsrelatie tussen u en uw werkgever is verstoord, dan kan de werkgever de kantonrechter vragen de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Ook dan komt een einde aan het dienstverband.

In veel gevallen geeft de werkgever er de voorkeur aan bovenstaande procedures te omzeilen door een vaststellingsovereenkomst aan te bieden. Dit scheelt de werkgever tijd, kosten en het risico dat een ontslagvergunning of toestemming van de kantonrechter niet wordt verleend. Voor de werkgever is het aldus een logische stap. Maar waarom zou u akkoord gaan met een vaststellingsovereenkomst?

Voordelen vaststellingsovereenkomst

Voorop moet staan dat niet in alle gevallen het ondertekenen van een vaststellingsovereenkomst de voorkeur verdient. Dit is enorm afhankelijk van alle omstandigheden van het geval. Er kunnen wel voor u als werknemer een aantal belangrijke voordelen worden genoemd van een vaststellingsovereenkomst. Omdat de werkgever tijd, kosten en risico bespaart doordat geen procedure gevoerd hoeft te worden, is het vaak mogelijk een hogere transitievergoeding te bedingen of bijvoorbeeld de opzegtermijn een maand te verlengen. Financieel gezien kunt u soms dus beter kiezen voor een vaststellingsovereenkomst. Daarnaast is het vaak mogelijk met uw werkgever af te spreken dat het concurrentie- of relatiebeding dat in de arbeidsovereenkomst staat opgenomen, komt te vervallen. U kunt dan veel gemakkelijker naar nieuw werk zoeken.

Heb ik recht op een WW-uitkering?

Op dit punt is het oppassen geblazen. Een werknemer die op eigen initiatief werkloos wordt, krijgt namelijk géén WW-uitkering. Met andere woorden: als u er zelf voor heeft gezorgd dat u werkloos bent geworden, kun u niet aankloppen bij het UWV. Door het ondertekenen van een vaststellingsovereenkomst gaat u akkoord met beëindiging van het dienstverband. Een hele belangrijke vraag is dan of u op eigen initiatief werkloos bent geworden.

In het gros van de gevallen heeft u echter wél recht op een WW-uitkering, maar de vaststellingsovereenkomst moet dan wel aan een heleboel eisen voldoen. Zo moet bijvoorbeeld in de vaststellingsovereenkomst worden opgenomen dat de werkgever het initiatief tot beëindiging van het dienstverband heeft genomen, dat u als werknemer niets verweten wordt en dat er geen dringende redenen zijn om het dienstverband te beëindigen. Alleen als aan alle eisen is voldaan, bent u volgens het UWV in beginsel niet op eigen initiatief werkloos geworden en maakt u aanspraak op een WW-uitkering.

Heb ik een advocaat nodig?

U bent niet verplicht om een advocaat of arbeidsjurist in te schakelen. Omdat u veel op het spel zet is het doorgaans verstandig rechtsbijstand in te schakelen. Het is daarom altijd verstandig om een arbeidsjurist in te schakelen. Er zijn immers veel onzekere factoren en een arbeidsjurist kan u helpen het maximaal haalbare uit de onderhandelingen te halen. Een arbeidsjurist kan de hoogte van de transitievergoeding waar u aanspraak op maakt berekenen en bepalen of de aangeboden vergoeding redelijk is. Ook kan een arbeidsjurist u helpen met vragen rondom een WW-uitkering. Krijgt u een WW-uitkering, hoe hoog zal die zijn en wanneer moet u die aanvragen?

Een arbeidsjurist kan aldus de vaststellingsovereenkomst beoordelen. Daarnaast kan een arbeidsjurist ook de correspondentie met de werkgever overnemen en de onderhandelingen voeren. Dat brengt iets meer rust.

Moet ik een advocaat of arbeidsjurist zelf betalen?

In veel gevallen is het redelijk om uw werkgever te vragen een budget voor rechtsbijstand op te nemen in de vaststellingsovereenkomst zodat u de vaststellingsovereenkomst op kosten van de werkgever kan laten beoordelen door een arbeidsjurist. Als er (nog) geen budget in de vaststellingsovereenkomst is opgenomen, dan zullen wij uw werkgever daarom vragen voordat wij kosten gaan maken. Op die manier maakt u geen onnodige kosten. Als er wel een (redelijk) budget in de vaststellingsovereenkomst is opgenomen, dan blijven wij binnen dat budget en brengen we geen kosten bij u in rekening.

Wat kan ik nu het beste doen?

Als u een vaststellingsovereenkomst hebt gekregen en met een hoop vragen zit, dan kun u het beste contact opnemen met een arbeidsjurist van Strataego Advies in Eindhoven. Dat mag telefonisch (040 304 14 60) of via ons contactformulier. Wij zijn ook via Whatsapp bereikbaar. De eerste en belangrijkste vragen kunnen we vaak direct beantwoorden en daar brengen we niets voor in rekening. Ook bent u altijd welkom bij ons op kantoor. Een afspraak maken kan vaak nog voor dezelfde of de volgende dag. Kortom, we helpen u graag verder.

Boek een intake op ons kantoor in Eindhoven of per telefoon