Verjaring, hoe zit dat nu eigenlijk?

Je kunt niet na tientallen jaren nog een rechtsvordering instellen om geld te innen.

De wet kent verschillende termijnen waarbinnen je een rechtsvordering moet instellen. We spreken van verjaring als de verkoper de wettelijke termijn overschrijdt. Hij kan het geld niet meer vorderen. Er ontstaat dan een (niet afdwingbare) natuurlijke verbintenis.

Stel dat je een product hebt gekocht en de verkoper van het product hanteert een betalingstermijn van 4 weken. Je betaalt niet binnen de gestelde termijn en ontvangt een schriftelijke aanmaning. De verjaringstermijn van deze vordering vangt aan op het moment dat je de schriftelijke aanmaning hebt ontvangen.

Als de verkoper telkens weer een nieuwe aanmaning stuurt voor het einde van de verjaringstermijn, vangt de verjaringstermijn telkens opnieuw aan. Hierdoor wordt de lopende verjaring ‘gestuit’ met de aanmaning. Erken je de vordering en vraag je bijvoorbeeld uitstel van betaling aan de verkoper? Dan gaat de verjaringstermijn ook opnieuw lopen.

  • De algemene verjaringstermijn is 20 jaar, maar mocht er een vordering worden ingesteld voor de nakoming van een overeenkomst (wanprestatie) of een vordering worden ingesteld voor een periodieke betaling (bijvoorbeeld rente, huur of alimentatie), dan geldt een verjaringstermijn van 5 jaar voor het instellen van een rechtsvordering.
  • Bij een consumentenkoop geldt nog een kortere verjaringstermijn. Een consumentenkoop betreft een koop door particulier van een bedrijf. Er geldt voor de verkoper een verjaringstermijn van 2 jaar voor het instellen van een rechtsvordering tot betaling van de koopprijs.

Meer informatie over verjaring? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Strataego Advies Eindhoven
info@strataego-advies.nl
040-3041460

Leave a Reply

Boek een intake op ons kantoor in Eindhoven of per telefoon