Verplicht contract met arbodienst(verlener)

Een basiscontract met een arbodienst(verlener) is vanaf 1 juli 2017 wettelijk verplicht voor werkgevers. Het beleid van de werkgever moet gericht zijn op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden. In het basiscontract moet minimaal vastgesteld zijn wat de wettelijke taken zijn.

Het gaat om toetsing van:

  • Risico-inventarisatie;
  • Risico-evaluatie;
  • Deskundige begeleiding bij ziekte;
  • Aanbieden van periodiek geneeskundig onderzoek.

Hiernaast gelden er de volgende (minimale) verplichtingen:

  • Een werknemer moet altijd worden toegelaten voor consultatie bij de bedrijfsarts;
  • Een bedrijfsarts mag altijd de werkplek bezoeken;
  • Een second opinion voor de werknemer door een andere bedrijfsarts moet worden toegelaten;
  • Een bedrijfsarts werkt nauw samen met de ondernemingsraad;
  • Een bedrijfsarts heeft een adequate klachtenregeling.

Andere afspraken mogen altijd gemaakt worden, maar dit zijn de minimale vereisten. Als dit basiscontract ontbreekt, kan de arbeidsinspectie direct een boete opleggen. Ook een bedrijfsarts kan een boete opgelegd krijgen als hij niet aan de verplichtingen voldoet.

Meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op!

www.strataego-advies.nl
info@strataego-advies.nl
040-3041460

Leave a Reply

Boek een intake op ons kantoor in Eindhoven of per telefoon