Koningsdag!

We vieren op 27 april Koningsdag. Wat doet de Koning zoal? Ook stonden we stil bij de verplichtingen die u heeft als werkgever volgens de Arbowet. Lees het in ons nieuwe artikel.

Koningsdag, eerder Prinsessedag en Koninginnedag, is een nationale feestdag in het Koninkrijk der Nederlanden ter ere van het staatshoofd. Nederland is een koninkrijk. Dat betekent dat het staatshoofd van ons lang een Koning is. In Europa zijn nog zes andere koninkrijken. De meeste landen in Europa zijn een republiek en hebben een president als staatshoofd. Sinds april 2013 is Willem-Alexander het staatshoofd van het Koninkrijk der Nederlanden.

Maar wat doet de Koning zoal? Waaruit bestaan zijn taken en verplichtingen? En wat kost het allemaal? Welke verplichtingen heeft u als werkgever volgens de Arbowet.

Welke taken en verplichtingen heeft de Koning?

De Koning vervult taken van staatkundige aard, zoals de ondertekening van wetten en het beëdigen van bewindslieden en commissarissen van de Koning, en taken van ceremoniële aard, zoals het ontvangen van andere staatshoofden en buitenlandse ambassadeurs en het afleggen van staatsbezoeken. De Koning vertegenwoordigt het Koninkrijk der Nederlanden in binnen- en buitenland. Op Prinsjesdag spreekt hij de Troonrede uit. De Koning is formeel voorzitter van de Raad van State. Dit voorzitterschap is historisch gegroeid en louter symbolisch van aard.

Wat kost het allemaal?

De Grondwet bepaalt in artikel 40 dat de Koning een uitkering van de Staat ontvangt. De wet regelt de uitkering voor de Koning, zijn opvolger (als deze meerderjarig is) en de Koning die afstand heeft gedaan van het Koningschap. Ook hun echtgenoten (of weduwen/weduwnaars) krijgen een uitkering. Op dit moment ontvangen dus Koning Willem-Alexander, Koningin Máxima en Prinses Beatrix een grondwettelijke uitkering. De totale uitgaven op de begroting van de Koning worden voor het jaar 2019 begroot op 43.252.000 euro. De Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis (WFSKH) bepaalt ook dat de personele en materiële kosten van het koningschap door het Rijk worden betaald. Dat zijn bijvoorbeeld kosten voor het personeel van de Dienst van het Koninklijk Huis, de kosten voor het wagenpark van de Dienst van het Koninklijk Huis, enz.

Welke verplichtingen heeft de werkgever volgens de Arbowet?

U dient te zorgen voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers, in alle aspecten die met het werk te maken hebben. De werkgever voert een beleid dat erop gericht is de arbeidsomstandigheden zo goed mogelijk in te richten; binnen de mogelijkheden en met de middelen die hem ter beschikking staan. De werkgever moet er in ieder geval voor zorgen dat hij:

• een ziekteverzuimbeleid voert;
• ongevallen op de werkplek onderzoekt, registreert en meldt;
• voorlichting en instructie geeft over veilig werken;
• voor veilige middelen en werkmethoden zorgt (ook voor derden);
• gevaren bestrijdt bij de bron;
• de nodige beheersmaatregelen organiseert;
• de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen levert;
• sluitende afspraken maakt met samenwerkende bedrijven, bijvoorbeeld aannemers.

Bent u op zoek naar advies in Eindhoven?

U kunt met alle vragen over personeel, personeelszaken, arbeidsrecht en arbeidsvoorwaarden terecht bij Strataego Advies in Eindhoven. Bijvoorbeeld als u overweegt om een werknemer of een stagiair aan te nemen. Of als u de arbeidscontracten wil laten controleren op juridische correctheid. Omdat u bijvoorbeeld wilt weten of u als bedrijf geen onnodig risico loopt en uw arbeidscontracten nog wel up-to-date zijn aan de huidige wet en regelgeving.

Leg uw vragen vrijblijvend telefonisch aan ons voor 040- 3041460 en u krijgt direct antwoord. U kunt uw vraag ook mailen naar info@strataego-advies.nl. U ontvangt zo snel mogelijk een antwoord.

 

Strataego Advies I Bedrijfsadviseurs

www.strataego-advies.nl
info@strataego-advies.nl
040- 3041460

Leave a Reply

Boek een intake op ons kantoor in Eindhoven of per telefoon