WOZ-aanslag, bezwaar maken loont!

WOZ-aanslag, bezwaar maken loont!

In het begin van het nieuwe jaar ontvang je een WOZ-aanslag (Waardering Onroerende Zaken). De aanslag is gebaseerd op een schatting van de gemeente. Om diverse redenen kan deze schatting door de gemeente van uw WOZ-waarde te hoog zijn vastgesteld.

De WOZ-waarde dient als grondslag voor de vaststelling van onroerendzaakbelasting, maar ook voor je eigenwoningforfait en aanslag water-en afvalstoffenheffing. Het is daarom zéér belangrijk dat een juiste waarde wordt bepaald, zodat je eventueel kunt profiteren van een besparing op het te betalen belastingbedrag.

Als je bezwaar wilt (laten) maken tegen de WOZ-beschikking, dan dien je dit te doen binnen 6 weken na dagtekening van de beschikking. Het is belangrijk om het bezwaar goed te motiveren met voldoende feiten en omstandigheden.

Onze adviseurs hebben hierin veel ervaring en zijn je hierbij graag behulpzaam. Dit kan je al snel duizenden euro’s per jaar aan besparingen opleveren!

Meer weten?

Wilt u meer weten over onze aanpak en wat wij in uw geval kunnen betekenen? Neem dan vrijblijvend contact op voor een kennismakingsafspraak.

 

Strataego Advies I Bedrijfsadviseurs

www.strataego-advies.nl
info@strataego-advies.nl
040- 3041460

Leave a Reply

Boek een intake op ons kantoor in Eindhoven of per telefoon