WOZ-aanslag, controleer en maak eventueel bezwaar !

In het begin van het nieuwe jaar ontvang je een WOZ-aanslag (Waardering Onroerende Zaken). De aanslag is gebaseerd op een schatting van de gemeente. Om diverse redenen kan de WOZ-waarde te hoog zijn vastgesteld. De WOZ-waarde dient als grondslag voor de vaststelling van onroerendzaakbelasting, maar ook voor je eigenwoningforfait en aanslag water-en afvalstoffenheffing. Het is daarom zeer belangrijk dat een juiste waarde wordt bepaald.

De WOZ-waarde wordt vastgesteld aan de hand van je adresgegevens, objectgegevens, kadastrale gegevens en (historische) verkoopprijzen van vergelijkbare woningen. De gemeente gebruikt een rekenmodel om aan de hand van voorgaand benoemde punten een WOZ-waarde te bepalen. De verkoopprijs van vergelijkbare woningen is vaak reden voor discussie. Je woning kan namelijk veel minder waard zijn dan die woningen, dit vanwege bijvoorbeeld achterstallig onderhoud, geluidsoverlast, aanwezigheid van asbest of bodemverontreiniging.

Als je bezwaar wilt (laten) maken tegen de WOZ-beschikking, dan dien je dit te doen binnen 6 weken na dagtekening van de beschikking. Het is belangrijk om het bezwaar goed te motiveren met voldoende feiten en omstandigheden. Onze adviseurs hebben hierin veel ervaring en zijn je hierbij graag behulpzaam. Dit kan je al snel duizenden euro’s per jaar aan besparingen opleveren!

Meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Strataego Advies Eindhoven
info@strataego-advies.nl
040-3041460

Leave a Reply

Boek een intake op ons kantoor in Eindhoven of per telefoon