Wraken en verschonen, wat is dat nu eigenlijk?

Met veel belangstelling lazen wij het artikel in het AD dat een man al meer dan 2000 keer voor de rechter heeft gestaan. Ook heeft hij al 27 keer een rechter gewraakt. Wat is dat nu eigenlijk wraken? Wij geven antwoord op deze vraag.

Wat is wraken nu eigenlijk?

Als je twijfelt aan de onpartijdigheid van een rechter kun je een rechter wraken. Je vraagt dan om een andere rechter voor de behandeling van jouw zaak. Iedereen heeft namelijk recht op een rechter die niet vooringenomen is. Als de rechter het eens is met de wraking dan laat hij zich vervangen door een andere rechter. Is hij het niet eens met het wrakingsverzoek? Dan beslist de wrakingskamer of de rechter zich moet laten vervangen. Wat de wrakingskamer ook beslist, deze beslissing is bindend.

Verschoningsrecht

In sommige situaties moet een rechter zich verschonen. Dit wil zeggen dat de rechter zelf de beslissing heeft genomen om zich terug te trekken. Dit kan bijvoorbeeld als er een bekende van de rechter betrokken is in de zaak.

Eenzelfde soortgelijke situatie doet zich voor bij getuigen in een rechtszaak. Ook daar bestaat een mogelijkheid van verschoning. Getuigen die zich kunnen verschonen zijn niet verplicht te getuigen in een rechtszaak. We kennen drie categorieën: familieleden van procespartijen, personen die zichzelf of familie in het gevaar van strafvervolging brengen en personen die in hun beroep verplicht zijn tot geheimhouding via het beroepsgeheim.

Meer informatie over wraking of verschoning? Neem dan contact met ons op!

www.strataego-advies.nl
info@strataego-advies.nl
040-3041460

Artikel AD: https://goo.gl/S6kvG8

Leave a Reply

Boek een intake op ons kantoor in Eindhoven of per telefoon