Rate this page

Financieel advies bij een echtscheiding brengt vaak rust waar beide partijen naar op zoek zijn. Er komt tenslotte al genoeg op u af wanneer u besluit om te gaan scheiden. Fiscale wetten en en andere regels bij een echtscheiding zijn vaak onnodig complex gemaakt. Onze financieel adviseur kan u een helder en praktisch advies geven over uw financiële situatie. Heeft u hulp nodig bij het financieel afwikkelen van uw scheiding? Bel 040-3041460 of laat uw gegevens achter via het contactformulier. Tijdens een telefoongesprek of een kopje koffie op ons kantoor maken we graag gratis een inventarisatie van uw mogelijkheden.

Waarom een financieel advies bij echtscheiding?

Een echtscheiding heeft veel impact op het gezin, de (ex-)partner en uzelf. Een belangrijk onderdeel daarvan is het antwoord op de vraag hoe uw financiële toekomst eruit ziet na de scheiding. Advocaten en mediators zijn vaak onvoldoende op de hoogte van de financiële gevolgen en de afspraken die gemaakt moeten worden bij de echtscheiding. Verzeker u daarom ook van onafhankelijke begeleiding door één van onze financiële adviseurs of laat het concept van uw echtscheidingsconvenant door ons beoordelen. Ook voor een second opinion van het echtscheidingsconvenant kunt u bij ons terecht.

Gratis adviesgesprek

U bent welkom voor een gratis adviesgesprek op ons kantoor aan de Stratumsedijk 6 in Eindhoven.
We hebben namelijk oprechte interesse in wie u bent en willen u graag leren kennen. Want alleen dan kunnen we u helpen en een advies geven dat écht bij uw persoonlijke situatie en wensen past.

Antwoord op uw fiscale vragen bij echtscheiding?

Bij een echtscheiding zal de meeste aandacht uitgaan naar de zorg voor de kinderen, de boedelverdeling en de hoogte van de alimentatie. Toch moet u ook de belastinggevolgen van een echtscheiding niet onderschatten. Voor al uw vragen kunt u bij ons terecht. U kunt uw vraag gratis voorleggen aan onze fiscalist. Hieronder een overzicht van veel voorkomende vragen.

Graag geven wij u advies over de belastingaangifte bij echtscheiding. Voorheen heeft u waarschijnlijk samen met uw ex-partner belastingaangifte gedaan. Dit mag als u getrouwd bent, of een geregistreerd partnerschap hebt. U bent dan elkaars fiscale partner en kunt in uw belastingaangifte inkomsten en aftrekposten gunstig tussen elkaar verdelen.

Maar een huwelijk, geregistreerd partnerschap of het samenwonen stopt vaak in de loop van een jaar. Hoe zit het dan? U kunt ervoor kiezen om na de scheiding nog het héle jaar elkaars partners te zijn voor de belastingen. Dat heeft als voordeel dat u uw inkomsten en aftrekposten dat jaar nog gunstig kunt verdelen.

Hulp nodig bij uw belastingaangifte bij echtscheiding? Neem contact met ons op. Wij verzorgen de belastingaangifte!

De wet rondom partneralimenatie is gewijzigd. Tot 31 december 2019 was de maximale duur van de partneralimentatie beperkt tot twaalf jaar. Per 1 januari 2020 is de maximale alimentatietermijn de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van vijf jaar. Op de regel van maximaal vijf jaar partneralimentatie, gelden een aantal uitzonderingen.

1. Jongste kind jonger dan 12 jaar 

De alimentatieontvanger die voor de kinderen zorgt, houdt minimaal recht op partneralimentatie totdat het jongste kind 12 jaar is.

2. Huwelijken langer dan vijftien jaar

Als het huwelijk langer heeft geduurd dan vijftien jaar en waarbij de alimentatieontvanger tien jaar voor de AOW-leeftijd zit, kan de alimentatieplicht doorlopen tot de pensioendatum.

3. 50-plussers

Alimentatieontvangers die 50 jaar of ouder zijn en die langer dan vijftien jaar zijn getrouwd, hebben maximaal tien jaar recht op partneralimentatie.

4. Schrijnende gevallen

Er is een zogenaamde hardheidsclausule voor schrijnende gevallen. Hiervan is sprake, als de beëindiging van de partneralimentatie te zeer ingrijpend is, zoals bij ziekte, of blijvende arbeidsongeschiktheid.  

Wij adviseren regelmatig ondernemers en ondernemersvrouwen bij een echtscheiding. Veelal is er discussie over de waarde van de onderneming of de grondslagen voor de alimentatie.

Als u overweegt om te gaan scheiden, breekt een intensieve en emotionele tijd aan. Deskundige en slimme juristen zijn hierbij veelal nodig, temeer als er ondernemers bij betrokken zijn.

Wie zich over de kinderen gaat ontfermen, wordt vaak nog wel eenvoudig ingevuld. Zodra het op de financiën aankomt, trekken partijen alle registers open. De fiscalisten van Strataego Advies Eindhoven treden regelmatig als adviseur op bij echtscheidingen. Veelal adviseren wij ondernemers of de partner van de ondernemer. Ook advocaten vragen ons regelmatig om een toelichting of waardering van ondernemingen. 

Uw echtscheidingsadvocaat regelt de juridische kant van de zaak en wij als fiscaal juristen worden meestal door hen (of door u) ingeschakeld bij de fiscale beoordeling van bijvoorbeeld de draagkracht bij ondernemers of vermogende particulieren.

Financiële en fiscale kennis is onmisbaar om de echtscheiding tot een goed einde te brengen. Er kunnen vragen ontstaan over de hoogte van het inkomen van ex-partners, over welke toeslagen van toepassing zijn, of bepaalde posten wel of niet als alimentatie dienen worden te gezien. Ontvangen alimentatie is fiscaal belast en betaalde alimentatie is fiscaal aftrekbaar, mits de afspraken correct zijn vastgelegd.

Wij kunnen de gemaakte afspraken in het echtscheidingsconvenant hierop controleren. Ook voor een second opinion van uw echtscheidingsconvenant kunt u aan ons voorleggen. In de meeste gevallen levert dit aanzienlijke voordelen op!

De kosten van een fiscalist variëren. Heeft u behoefte aan fiscaal advies, dan zullen wij eerst met u naar uw situatie kijken. We zijn ervaren genoeg om een realistische inschatting te maken over het aantal uur dat de fiscaal adviseur bezig is met het fiscaal advies. Desgewenst geven we u een prijsindicatie, zodat u van te voren weet wat u kunt verwachten.

Strataego Advies Eindhoven geeft u inzicht in de financiële en fiscale stand van zaken rondom de echtscheiding. Onze adviseurs houden rekening met uw mogelijkheden. Het eerste adviesgesprek is daarom altijd kosteloos en geheel vrijblijvend. 

Belastingaangifte na een scheiding

De fiscale aspecten van een echtscheiding kunnen ingewikkeld zijn. Niet alle advocaten en mediators zijn op de hoogte van alle fiscale aspecten. Schakel daarom op tijd een fiscaal expert van Strataego Advies Eindhoven in. Dat kan u heel veel geld schelen. Wij werken bovendien samen met accountants en financieel adviseurs die onze adviezen omzetten in juiste belastingaangiften (inkomstenbelasting). Wilt u weten voor wie de hypotheekrente aftrekbaar is? Of hoe de fiscale gevolgen dienen te worden verwerkt in de belastingaangifte? Neem dan direct contact op bel 040-3041460 of vul het contactformulier in.  

Eigen woning

Gedegen fiscaal en financieel advies bij de verdeling van de gezamenlijke eigen woning.

Pensioenen

Inzicht in uw pensioen en mogelijkheden om het vermogen van uw oude dag aan te vullen.

Risico

Voorkomen van risico's en advies over erfrecht, erfenis, testament en volmacht. Besparing erfbelasting.

Duur partneralimentatie vijf jaar vanaf 2020

Tot 31 december 2019 is de maximale duur van de partneralimentatie beperkt tot twaalf jaar. Vanaf 2020 zijn de spelregels echter ingrijpend aangepast. De Wet herziening partneralimentatie brengt een verandering aan van de maximale termijn van twaalf jaar. Per 1 januari 2020 wordt de maximale alimentatietermijn de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van vijf jaar. Bepalend voor de toepassing van de verkorte duur van de partneralimentatie, is de datum dat het echtscheidingsverzoek is aangevraagd bij de rechtbank. Op de regel van maximaal vijf jaar partneralimentatie, gelden een aantal uitzonderingen. Strataego Advies informeert u graag over uw mogelijkheden.

Planning

Op maat gesneden financieel advies en inzicht in uw financiële planning. Persoonlijk financieel plan.

Inkomen

Inzicht in uw besteedbaar inkomen en dat wat gewenst is. Begeleiding om dit te bereiken. Financiële rust.

Vermogen

Goed en duidelijk vermogensadvies en begeleiding om de toekomst inzichtelijk te maken en bij te sturen.

Interesse in een gratis kennismaking?

Heeft u een uitdaging voor onze fiscalisten? Leg uw vraagstuk direct gratis aan ons voor en wij laten u ervaren dat wij het verschil maken. Zonder enige verplichting, beloofd! Vul  het contactformulier in of bel 040-3041460. Wij ontvangen u graag op ons kantoor voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Boek een intake op ons kantoor in Eindhoven of per telefoon

× Hoe kan ik je helpen?