Disclaimer

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle bezoeken aan deze website van STRATAEGO ADVIES, alsmede op alle aanbevelingen en/of diensten die middels deze website worden gedaan of verricht.

Informatie en aansprakelijkheid

De op deze website opgenomen informatie is alleen voor algemeen gebruik en kan niet worden aangemerkt als advies. STRATAEGO ADVIES zal niet aansprakelijk zijn voor enige vorm van schade als gevolg van het gebruik van deze website en/of de onmogelijkheid daartoe, daaronder begrepen schade, die het gevolg is van viruses of enige onjuistheid of onvolledigheid van informatie, tenzij dergelijke schade veroorzaakt is door opzet of grove nalatigheid van de kant van STRATAEGO ADVIES.

Gelinkte websites

Deze website kan links naar externe websites bevatten. STRATAEGO ADVIES is niet aansprakelijk als gevolg van het gebruik of de inhoud van externe websites, waarnaar deze website links bevat of externe websites, die links naar deze website bevatten.

IE rechten

Alle rechten op deze website behoren toe aan STRATAEGO ADVIES, daaronder begrepen auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom. Tenzij anders aangegeven, geldt dat tevens voor de op deze website opgenomen informatie.

Vragen?

Hebt u vragen over de inhoud van deze disclaimer, dan kunt u contact opnemen met STRATAEGO ADVIES op het telefoonnummer 040-3041460 of het e-mailadres info@strataego-advies.nl.

Boek een gratis intake, telefonisch of op ons kantoor in Eindhoven