Herstructurering/reorganisatie

Bouwen aan een nieuw toekomstperspectief

Een herstructurering is vaak gewenst vanwege fiscale redenen of gewijzigde toekomstverwachtingen. De aanleiding kan ook heel positief zijn: als uw onderneming sterk groeit, is een herstructurering vaak noodzakelijk om financieel gezond te blijven. Samen met u stelt Strataego Advies een stappenplan op. We houden met u het overzicht en maken van de reorganisatie een beheersbaar proces.

U kunt bij Strataego Advies terecht voor advisering en begeleiding op het gebied van:

  • Beoordelen en advies wijzigen ondernemingsstructuur
  • Advies overgang eenmanszaak/vennootschap onder firma (VOF)
    naar een besloten vennootschap (BV)
  • Advies fusie en/of splitsing van ondernemingen
  • Advies beperking risico’s en persoonlijke aansprakelijkheid
  • Onderhandeling en tactvolle sanering crediteuren
  • Begeleiding overgang personeel
  • Instrueren/adviseren accountant/boekhouder
  • Instrueren notaris voor inhoud benodigde notariële aktes

Kennismaken?

Het team van Strataego Advies heeft uitgebreide ervaring en expertise in het adviseren bij herstructurering en reorganisatie. Heeft u een vraag op het gebied van het ondernemerschap? Neem dan gerust contact met ons op via het contactformulier of door te bellen naar +31 (0)40 3041460.