Advies werk & ontslag
Zoekt u juridisch advies in uw arbeidszaak? Transparant advies en in duidelijke taal in uw zaak.
Plan kosteloos adviesgesprek
Advies ontslag
Advies bij ontslag nodig? Leg uw vraag gratis voor aan een arbeidsjurist van Strataego Advies Eindhoven.
Gratis adviesgesprek
Previous
Next

Zoekt u juridisch advies in uw arbeidszaak? Zowel als werkgever als werknemer bent u bij Strataego Advies Eindhoven aan het juiste adres. Heeft u vragen over ontslag, arbeidsvoorwaarden, een vaststellingsovereenkomst of wilt u vrijblijvend van gedachten wisselen over een andere arbeidsvraag? De eerste en belangrijkste vragen kunnen we vaak direct beantwoorden en daar brengen we niets voor in rekening. U kunt ons bellen 040 3041460, een bericht zenden via Whatsapp of het contactformulier invullen. Helder advies in het arbeidsrecht voor iedereen.

Arbeidsjurist voor bedrijven

De arbeidsjuristen van Strataego Advies Eindhoven begeleiden werkgevers bij alle aspecten van het arbeidsrecht. Van arbeidsovereenkomst tot ontslagbemiddeling. Personeel is onmisbaar voor uw primaire processen en heeft een niet te onderschatten invloed op uw bedrijfsresultaten. Een actueel personeelsbeleid is dan ook erg belangrijk voor het succes van uw onderneming, want het arbeidsrecht kan een juridische gevangenis zijn. Vooral bij (dreigende) onenigheid is een goed personeelsbeleid van cruciaal belang. Daardoor bent u in staat om adequaat te reageren op arbeidsconflicten, ziekte en verzuim. Wij adviseren en begeleiden u graag bij het opstellen, actualiseren en uitvoeren van uw personeelsbeleid.

Gratis adviesgesprek

U bent welkom voor een gratis adviesgesprek op ons kantoor aan de Stratumsedijk 6 in Eindhoven.
We hebben namelijk oprechte interesse in wie u bent en willen u graag leren kennen. Want alleen dan kunnen we u helpen en een advies geven dat écht bij uw persoonlijke situatie en wensen past.

Arbeidsrecht advies werknemers

De arbeidsrecht specialisten van Strataego Advies Eindhoven helpen werknemer in uiteenlopende arbeidsrechtelijke zaken. Wij bieden rechtsbijstand bij ontslag, arbeidsconflict, reorganisatie, functioneren, ontslagprocedure UWV, transitievergoeding, onderhandelen over beëindigingsovereenkomst (vaststellingsovereenkomst), problemen rondom ziekte & re-integratie, advies over arbeidscontracten, loon- en CAO-kwesties, begeleiding bij sollicitatieactiviteiten en inschrijving UWV, advies over loopbaanbegeleiding, scholing of outplacement. Kortom, u bent bij ons aan het juiste adres.

Gratis check ontslagvoorstel!

Heeft u een beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst of ontslagbrief ontvangen? Ga daar niet zomaar mee akkoord! Meestal kunnen wij een beter resultaat voor u behalen. Laat uw ontslagvoorstel en/of transitievergoeding gratis controleren en berekenen door een ervaren arbeidsjurist van Strataego Advies. Neem contact met ons op voor een volledig gratis adviesgesprek en ontslagcheck! Heeft u een andere situatie waar u tegenaan loopt in uw werk? Laat het ons weten. We helpen u graag. Vul het contactformulier in om inzicht te krijgen in uw mogelijkheden.

Advies arbeidsrecht, altijd actueel

De Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) zal inwerking treden op 1 januari 2020. Uitgangspunt van de wetgever is dat de Wab een vast dienstverband aantrekkelijker moet maken en de kloof tussen vaste contracten en flexibele arbeid moet verkleinen. Op 1 januari 2020 vindt een aanzienlijk aantal wijzigingen plaats in het arbeidsrecht. De belangrijkste wijzigingen hebben wij op een rijtje gezet. Heeft u nog vragen over de Wab, dan kunt u uiteraard contact opnemen met de ervaren arbeidsjurist van Strataego Advies.

Indien sprake is van een oproepovereenkomst dient de werkgever de werknemer onder de Wab ten minste vier dagen van te voren schriftelijk of elektronisch voor de arbeid op te roepen. Gebeurt dit niet dan is de werknemer niet verplicht gehoor te geven aan de oproep van werkgeverszijde. Wijzigt of trekt de werkgever binnen de voornoemde vier dagen de oproep tot het verrichten van arbeid in, dan heeft de werknemer recht op het loon waarop hij aanspraak zou hebben gemaakt indien hij de arbeid overeenkomstig de oproep zou hebben verricht. De termijn van vier dagen kan per cao worden verkort maar moet tenminste 24 uur bedragen. Daarnaast dient de werkgever onder de WAB de werknemer jaarlijks een arbeidsovereenkomst aan te bieden met een arbeidsomvang gebaseerd op de gemiddelde omvang van de voorafgaande periode van 12 maanden. Tenslotte kunnen bij cao afwijkende afspraken worden gemaakt omtrent seizoenarbeiders.

Onder de gewijzigde ketenregeling zal de ‘keten’ waarna elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd overgaan in vast dienstverband worden verlengd van twee naar drie jaar. Het maximum aantal overeen te komen tijdelijke arbeidsovereenkomsten blijft drie. Daarnaast blijft de tussenpoos voordat een nieuwe keten kan worden gestart zes maanden. Onder de Wab zal eveneens de mogelijkheid blijven bestaan om deze tussenpoos bij cao te verkorten naar drie maanden indien de aard van de functie of de bedrijfsvoering dit verlangt. 

Met de Wab zal een nieuwe ontslaggrond zijn intrede doen. De zogenaamde ‘i-grond’ zal dienen als cumulatiegrond waarbij twee of meer reeds bestaande ontslaggronden kunnen worden gecombineerd. De ontslaggrond “werkweigering in verband met een gewetensbezwaar” is hier echter van uitgesloten.  Een ontbinding op basis van de ‘i-grond’ heeft tot gevolg dat de rechter de transitievergoeding kan verhogen tot maximaal 50%.

Met de Wab wordt de payrollovereenkomst gedefinieerd als “de uitzendovereenkomst, waarbij de overeenkomst van opdracht tussen de werkgever en de derde niet tot stand is gekomen in het kader van het samenbrengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en waarbij de werkgever alleen met toestemming van de derde bevoegd is de werknemer aan een ander ter beschikking te stellen“. Payrollmedewerkers vallen voortaan niet meer onder het uitzendregime waardoor geen gebruik kan worden gemaakt van het verlichte ontslagregime en de ruimere ketenbepaling. In de WAADI wordt opgenomen dat payrollmedewerkers recht hebben op dezelfde (primaire & secundaire) arbeidsvoorwaarden als werknemers die bij de inlener in dienst zijn. Daarnaast was het idee dat payrollbedrijven voor een adequate pensioenregeling voor payrollmedewerkers dienen te zorgen. Deze verplichting is echter een jaar uitgesteld (naar 1 januari 2021).

De transitievergoeding is per 1 januari 2020 ingrijpend gewijzigd.

  • Een werknemer hoeft na de inwerkingtreding van de Wab niet meer minimaal twee jaar in dienst te zijn om het recht op transitievergoeding bij ontslag geldend te maken, maar kan dit vanaf het begin van de arbeidsovereenkomst doen. Voor elk jaar dienstverband zal de transitievergoeding 1/3 maandsalaris bedragen. Daarnaast wegen dienstjaren boven de 10 jaar niet meer zwaarder mee bij de berekening van de transitievergoeding.
  • De mogelijkheid om scholingskosten in mindering te brengen op de transitievergoeding wordt verruimd.
  • Het wordt voor kleine werkgevers mogelijk compensatie van de transitievergoeding te krijgen wanneer zij hun bedrijf beëindigen wegens pensionering of ziekte (uitwerking in nadere regelgeving).
  • Er komt een compensatieregeling wanneer de werkgever besluit een zogenoemd slapend dienstverband wegens langdurige arbeidsongeschiktheid te beëindigen.

Onder de WAB zal sprake zijn van WW-premiedifferentiatie tussen vaste en tijdelijke arbeidsovereenkomsten. Er komt een lagere premie voor arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd (met een eenduidig vastgelegde arbeidsomvang) en een hogere premie voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd.

Advies arbeidsrecht nodig?

Vraag of begeleiding nodig in uw arbeidskwestie? Aarzel dan niet en vul ons contactformulier in of neem direct contact met ons op 040-3041460. U kunt ons zelfs via Whatsapp bereiken! Een afspraak maken kan vaak nog voor dezelfde of de volgende dag. De eerste en belangrijkste vragen kunnen we vaak direct beantwoorden en daar brengen we niets voor in rekening. Kortom, we helpen u graag.

Boek een intake op ons kantoor in Eindhoven of per telefoon