Vaststellingsovereenkomst ontslag

Vaststellingsovereenkomst bij ontslag aangeboden gekregen? Strataego Advies Eindhoven geeft praktisch advies en begeleiding in ontslagzaken. Wij onderhandelen graag voor u over betere voorwaarden en financiële compensatie van het ontslag via wederzijds goedvinden. In een gratis adviesgesprek beoordelen we graag uw situatie en informeren we over de mogelijkheden. Bel 040-3041460 of laat uw gegevens achter via het contactformulier. Het adviesgesprek is vrijblijvend en zonder kosten. U zit dus nergens aan vast!

Wat is een vaststellingsovereenkomst?

Een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst (dat is hetzelfde) wordt gebruikt wanneer er buiten de rechter of het UWV om afspraken worden gemaakt over het einde van het dienstverband. Het is gebruikelijk om over de voorwaarden van het ontslag te onderhandelen en als het lukt om het “wederzijds goedvinden” in zo’n overeenkomst vast te leggen. Er zijn tal van voorwaarden waar rekening mee moet worden gehouden. De arbeidsjurist van Strataego Advies Eindhoven zorgt ervoor dat de vereiste voorwaarden in de vaststellingsovereenkomst zijn opgenomen. Het tekenen van de vaststellingsovereenkomst kan gevolgen hebben op verschillende uitkeringen. Maak gebruik van het gratis adviesgesprek en voorkom problemen bij ontslag en nare verassingen achteraf.

Gratis adviesgesprek bij (dreigend) ontslag

Kosten advies vaststellingsovereenkomst

Wij rekenen geen kosten voor het eerste adviesgesprek. We nemen uitgebreid de tijd om u persoonlijk te leren kennen en uw situatie te inventariseren. Als u al een vaststellingsovereenkomst heeft gekregen, dan beoordelen wij deze gratis voor u. Als er verbeteringen kunnen worden gerealiseerd, dan zorgen wij voor u dat deze worden opgenomen in de overeenkomst. Wij controleren op de juiste termijnen zijn opgenomen zodat aanspraak kan worden gemaakt op een sociale uitkering van het UWV als er (nog) geen zicht is op ander werk. In de meeste gevallen leidt onze tussenkomst tot een aanzienlijk hogere ontslagvergoeding!

Ontslagvergoeding 2020

De Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) is een feit en treedt per 1 januari 2020 definitief in werking. Met de introductie van een nieuwe ontslaggrond per 1 januari 2020, de zogenaamde cumulatiegrond, moet het voor werkgevers eenvoudiger worden om een werknemer te ontslaan, ook als het ontslagdossier niet helemaal op orde is. Als er bijvoorbeeld sprake is van disfunctioneren maar ook van een (deels) verstoorde arbeidsrelatie, zou op deze nieuwe ontslaggrond een beroep gedaan kunnen worden. Onze inschatting is dat veel werkgevers in 2020 niet snel geneigd zullen zijn om een vaststellingsovereenkomst aan te gaan die de werknemer recht geeft op een ontslagvergoeding die meer bedraagt dan 150% van de transitievergoeding.

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB): wat er verandert vanaf 1 januari 2020?

Werknemers met een vast contract hebben vaak betere arbeidsvoorwaarden en meer rechten dan flexibele werknemers. De regering wil deze kloof tussen vaste contracten en flexibele contracten kleiner maken. Daarom krijgen oproepkrachten en payrollwerknemers meer zekerheid. Ook wordt het voor werkgevers aantrekkelijker om een vast contract aan te bieden.

De werknemer heeft recht op de transitievergoeding bij ontslag vanaf de eerste werkdag. Ook de berekening van de transitievergoeding verandert. Tot 2020 ontvangen 50-plussers en werknemers met een dienstverband langer dan 10 jaar een HOGERE transitievergoeding. Dit onderscheid komt per 1 januari 2020 te vervallen. Vanaf 2020 ontvangt dus elke ontslagen werknemer een transitievergoeding volgens DEZELFDE formule. Het aantal dienstjaren wordt berekend vanaf de eerste maand van het dienstverband. Dus ook bij een dienstverband van 1 jaar ontvangt u een transitievergoeding bij ontslag (of bij niet verlengen jaarcontract).   

Vanaf 2020 kunnen werkgever en werknemer 3 tijdelijke contracten in maximaal 3 jaar aangaan. Het volgende contract is dan automatisch een vast contract. Tot en met 31 december 2019 is het mogelijk om 3 tijdelijke contracten in maximaal 2 jaar aan te gaan. Ook kan de tussenpoos (tijd tussen contracten) bij cao worden verkort tot 3 maanden bij tijdelijk terugkerend werk (niet beperkt tot seizoensarbeid) dat maximaal 9 maanden per jaar kan worden gedaan. Tevens wordt vanaf 2020 in de wet een uitzondering opgenomen dat invalkrachten in het basisonderwijs op tijdelijke basis kunnen blijven invallen voor zieke leerkrachten. Dit hoeft niet meer in de cao te staan.adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Werknemers die vanaf 2020 een payrollcontract krijgen, krijgen minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden en dezelfde rechtspositie als werknemers die in dienst zijn van het bedrijf. Vanaf 2021 krijgen payrollkrachten recht op een goede pensioenregeling.

Vanaf 2020 moeten werkgevers oproepkrachten minstens 4 dagen van te voren oproepen voor werk. Als de werkgever een oproep binnen 4 dagen afzegt, heeft de oproepwerknemer recht op loon over de uren waarop hij was opgeroepen. Na 12 maanden moet de werkgever een nieuw contract aanbieden met een vast aantal uren.

Er wordt een nieuwe ontslaggrond geïntroduceerd: de cumulatiegrond. Ontslag wordt ook mogelijk wanneer omstandigheden uit de verschillende ontslaggronden die via de kantonrechter lopen samen een redelijke grond voor ontslag opleveren. Bij ontslag op basis van de cumulatiegrond kan de rechter een extra vergoeding toekennen aan de werknemer.

Interesse in een gratis kennismaking?

Heeft u een vraag voor ons over uw vaststellingsovereenkomst, de ww-uitkering, de ontslagvergoeding of een andere vraag over werk en inkomen? Als u dat wenst, dan heeft u al binnen 24 uur een afspraak bij ons op kantoor. Wij zijn het gewend om snel te schakelen. Vul  het contactformulier in of bel 040-3041460. Wij ontvangen u graag op ons kantoor voor een gratis adviesgesprek.

Boek een intake op ons kantoor in Eindhoven of per telefoon