Heeft u ondernemersvragen over het coronavirus? Neem dan contact op met Strataego Advies. Bel 040-3041460 met een adviseur die uw belangrijkste ondernemersvragen rondom het coronavirus direct kan beantwoorden. Ons servicekantoor in Eindhoven is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 18.00 uur. Buiten kantoortijd kunt u ons via Whatsapp bereiken of uw adviesvraag indienen via het contactformulier.

Werktijdverkorting

De werktijdverkorting (WTV) is vervangen door de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Strataego Advies Eindhoven beschikt over een team ervaren specialisten. Wij helpen MKB ondernemers en ZZP’ers om gebruik te maken van de maatregelen ter bestrijding van de Corona-crisis. Heeft u te maken met omzetverlies? Wij helpen u met de aanvraag voor een tegemoetkoming in de loonkosten. Op deze pagina vindt u meer informatie rondom de NOW-regeling. Vanaf ons kantoor aan de Stratumsedijk 6 in Eindhoven helpen we u graag.

Gratis consult

Bel direct voor een gratis consult. Vanuit ons servicekantoor aan de Stratumsedijk 6 in Eindhoven bieden wij direct inzicht in uw mogelijkheden. We hebben oprechte interesse in wie u bent en willen u graag leren kennen, daarom is het eerste adviesgesprek gratis. Want alleen als we de tijd nemen om u te leren kennen, kunnen we u helpen en een advies geven dat écht bij uw persoonlijke situatie en wensen past.


Fiscaal advies voor ondernemers

Ondernemer en fiscaal advies nodig? Onze expertise is om ondernemers zowel zakelijk als privé fiscaal te ontzorgen. Wij realiseren ons dat (internationale) belastingregels, ook voor uw boekhouder en accountant, vaak niet volledig te doorgronden zijn. Fiscale voordelen worden daardoor niet benut en fiscale risico’s blijven onopgemerkt. Hoe kunt u fiscale kansen benutten en fiscale risico’s beperken? Wilt u groeien en maximale resultaten behalen? Met ons belastingadvies creëren we een duurzame strategie waarin u optimaal profiteert van alle fiscale mogelijkheden. Wij zijn graag betrokken bij uw succes.

Personeel

Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW). Werkgevers die te maken hebben met tenminste 20% verwacht omzetverlies.

ZZP

Besluit tijdelijke ondersteuning zelfstandigen. Voor zzp'ers en ondernemers die in de problemen zijn geraakt door het coronavirus.

Belastingen

Uitstel van betalingen van belastingen. Voor bedrijven die in liquiditeitsproblemen verkeren. Uitstel o.a. voor IB, LH en btw.

Veelgestelde ondernemersvragen coronavirus

De gevolgen van het coronavirus leiden tot onzekerheid bij veel ondernemers, mkb’ers en zzp’ers. Wij snappen dat de impact op uw bedrijfsvoering onduidelijk is en dat u vragen heeft over uw financiële situatie. Misschien heeft u tijdelijk extra financiële middelen nodig of verwacht u problemen met het betalen van uw werknemers? Wij willen onze kennis inzetten om u in deze moeilijke periode zo goed mogelijk helpen. Hieronder volgt een overzicht van veelgestelde ondernemersvragen. Staat uw vraag er niet tussen? Meer informatie kunt u lezen op de pagina voor mkb’ers en zzp’ers. De bedrijfsadviseurs van Strataego Advies Eindhoven helpen u graag telefonisch of via e-mail verder.

Veelgestelde ondernemersvragen COVID-19

Hieronder volgt een opsomming van een aantal voorwaarden voor de tegemoetkoming:

 1. Bij de aanvraag committeert de werkgever zich vooraf aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt;
 2. U verwacht tenminste 20% omzetverlies;
 3. de aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens 3 maanden (aan de verlenging kunnen nadere voorwaarden worden gesteld);
 4. de regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020;
 5. de hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom.

Ons team bestaat uit accountants, fiscalisten, belastingadviseurs, bedrijfsadviseurs en financieel adviseurs. Wij helpen u met de implementatie van alle noodmaatregelen binnen uw onderneming. Voor vrijblijvend advies kunt u contact opnemen, u kunt ons per telefoon bereiken of (ook buiten kantooruren) via Whatsapp. Kortom, wij helpen u graag verder!

Op de website van de Kamer van Koophandel zijn een aantal voorbeelden uitgewerkt:

 • indien 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;
 • indien 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;
 • indien 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.

Op basis van de aanvraag zal het UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming. Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest. Voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming is een accountantsverklaring vereist. Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats als er sprake is geweest van een daling van de loonsom.

Strataego Advies Eindhoven verzorgt de aanvraag bij het UWV. Ook verantwoorden wij de omzetdaling via een accountantsverklaring. Voorkom een correctie en laat uw zaken door ons regelen. Neem via telefoon contact met een adviseur in Eindhoven op of (ook buiten kantooruren) via Whatsapp

Het verbod voor ontslag geldt alleen voor bedrijfseconomisch ontslag. Elke andere ontslaggrond (bijvoorbeeld disfunctioneren) valt er dus buiten. Dit betekent dat u nog wel een vaststellingsovereenkomst kunt sluiten op grond van bedrijfseconomische gronden. Dit lijkt ons ook logisch omdat bij een vaststellingsovereenkomst er medewerking van de werknemer nodig is en dit niet eenzijdig door de werkgever kan worden afgedwongen. Advies over een beoogd ontslag binnen uw organisatie? Neem via telefoon contact met een arbeidsjurist van Strataego Advies in Eindhoven op of (ook buiten kantooruren) via Whatsapp

Ja, het loon van uw werknemers dient volledig te worden doorbetaald. Bij de aanvraag committeert u zich vooraf aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt. U dient het loon dus ook door te betalen voor dat deel waarvoor u geen tegemoetkoming in voorschot in de loonkosten ontvangt van het UWV

Dit is nog een onduidelijke situatie. Wat wel bekend is, is dat de loonsom van oproepcontracten ook valt onder het NOW. Bij een 0-urencontract rijst dan natuurlijk de vraag, wat is de loonsom? Wanneer er geen werk is, wordt de oproepkracht niet opgeroepen en is er dus ook geen recht op loon. We zullen de exacte details van de regeling moeten afwachten. Wellicht dat er aansluiting wordt gezocht bij het rechtsvermoeden (gemiddelde uren over de afgelopen 3 maanden) of bij de referteperiode van de WAB (1 jaar). Kortom, het is in dit stadium nog onduidelijk of u de oproepkracht moet doorbetalen.

Neem dan contact op met Strataego Advies Eindhoven. Onze specialisten houden de updates over het coronavirus in de gaten en kunnen u daarom goed adviseren. Voor vrijblijvend advies kunt u contact opnemen, u kunt ons per telefoon bereiken of (ook buiten kantooruren) via Whatsapp

Kijk ook op de pagina’s speciaal voor mkb ondernemingen, zzp’ers en informatie over uitstel van betaling.

 1. Informatie pagina MKB
 2. Informatie pagina ZZP
 3. Informatie pagina Belastingen

Ondernemersadvies coronavirus nodig?

Heeft u fiscaal advies, financieel advies of juridisch advies nodig in (de omgeving van) Eindhoven? Vul dan het contactformulier in of neem direct contact met ons op door te bellen 040304146060. Wij adviseren u graag over de maatregelen die u kunt nemen. Korte lijnen, helder en duidelijk advies voor MKB en ZZP voor implementatie van maatregelen tegen de COVID-19 crisis. 

Boek een gratis intake, telefonisch of op ons kantoor in Eindhoven