Logo Strataego Advies - business advice

ESTATE PLANNING

Inheritance tax

Fiscal advice strataego
Alles over erfbelasting

Bij het ontvangen van een erfenis hoort vaak ook het betalen van erfbelasting. Wij begeleiden erfgenamen bij het indienen van de belastingaangifte erfbelasting. Dit is vaak complexe materie, want er komen veel verschillende zaken bij kijken. Soms heeft een erfenis ook consequenties voor de eigen aangifte inkomstenbelasting. Daarnaast moet er namens de overledene nog een laatste aangifte inkomstenbelasting worden gedaan. Neem contact met Belastingadviseur Eindhoven voor hulp bij belastingaangiften.

Erfbelasting vrijstelling

Wil je profiteren van vrijstelling erfbelasting? Als erfgenaam kun je vaak profiteren van een belastingvrijstelling. Hoe groot de vrijstelling is, hangt af van de relatie tot de overledene. Is de waarde van de erfenis hoger dan de vrijstelling? Dan betaal je erfbelasting over het bedrag dat boven de vrijstelling uitkomt. Vrijstellingen erfbelasting 2023 hebben we hieronder in een schema geplaatst.

Relatie tot overledeneBedrag vrijstelling in 2023
Spouse, registered partner or cohabiting partner€ 723.526  
Kind, pleegkind of stiefkind€ 22.918
Grandchild€ 22.918

Belastingvoordeel schenken of erven

Heb je vermogen waarin je een ander in wilt laten delen? Dan kun je ervoor kiezen om dit vermogen nu al te schenken. Ondanks dat de belastingtarieven van schenken en erven gelijk zijn, maakt het voor de ontvanger wel degelijk uit of hij een erfenis of een schenking ontvangt. Het verschil zit in de belastingvrijstelling die jaarlijks kan worden benut. Dit is het bedrag van de schenking waarover de ontvanger geen schenkbelasting hoeft af te dragen. De hoogte van de vrijstelling hangt af van de relatie van de ontvanger met de schenker en het bestedingsdoel.

Erfbelasting verlagen

Door te schenken op papier draag je een deel van het vermogen over zonder dat je dat daadwerkelijk direct hoeft te betalen. Deze schenking wordt bij een overlijden door de ontvanger (erfgenaam) dan als schuld verrekend met de nalatenschap. Door deze verrekening is de erfgenaam minder erfbelasting verschuldigd. Een ‘schenking op papier’ of ‘schenking met warme hand’ is vooral ook praktisch als het vermogen bijvoorbeeld vastzit in beleggingen of onroerend goed.

Advies erfbelasting?

Wij adviseren en begeleiden bij het voorbereiden en afwikkelen van een nalatenschap. Iedere vraag kan voor u een lange zoektocht opleveren. Wat is de waarde van een nalatenschap? Wat is het tarief van de erfbelasting? Erfenis beneficiair of zuiver aanvaarden? Wij geven direct inzicht waardoor de afwikkeling van de erfenis soepel verloopt.

Do you want to start today?