Logo Strataego Advies - business advice

ESTATE PLANNING

Schenken en schenkbelasting

Fiscalist - André Martens
estate planning - schenkbelasting

Als je een gift of schenking krijgt, betaal je daar vaak belasting over. Hoeveel je betaalt, hangt af van het bedrag van de schenking en van de relatie tot de schenker. Ook als je een schenking doet, heb je te maken met belastingregels. Wij zijn volledig op de hoogte van de mogelijkheden op het gebied van schenken en bieden inzicht in jouw situatie. Je betaalt dan nooit te veel schenkbelasting.

Schenking woningaankoop

Wil je fiscaal voordelig schenken? Schenken bij leven is vaak fiscaal voordelig. Met een schenking kun je bijvoorbeeld kind(eren) of kleinkind(eren) financiële steun bieden voor het kopen van een huis of het bekostigen van een studie. Wil je jouw kind steunen bij het kopen of verbouwen van een woning? Dan betaalt het kind in 2023 over een bedrag van maximaal € 28.947 geen schenkbelasting. Ook kun je geld schenken aan een goed doel. Schenken bij leven zorgt ervoor dat uw nalatenschap lager wordt. Hierdoor hoeven de erfgenamen straks minder erfbelasting te betalen. Wij helpen bij het maken van de juiste keuzes en het opstellen van een schenkplan met schenkingsovereenkomst.

Schenken op papier

Bij een schenking op papier leg je op papier vast dat je iemand over een bepaalde tijd een bedrag geeft. Bijvoorbeeld omdat je het geld nu nog niet kan missen. Of omdat het ‘vastzit’ in een huis. Een schenking op papier heet in notariële akten vaak een ‘schuldigerkenning uit vrijgevigheid’. Door te schenken op papier draag je een deel van het vermogen over zonder dat je dat direct hoeft uit te betalen. Deze schenking wordt als schuld verrekend met de nalatenschap. Door deze verrekening zijn de erfgenamen veel minder erfbelasting verschuldigd.

Belastingaangifte schenkbelasting 2023

Moet je aangifte schenkbelasting doen? Als je een schenking ontvangt in 2023 die hoger is dan € 2.418 (in 2022 € 2.274) dan moet je belastingaangifte schenkbelasting doen. Als je een schenking ontvangt van je ouders, dan ligt de grens bij € 6.035 in 2023. Wij helpen graag bij het opstellen van de belastingaangifte schenkbelasting.

Advies over schenking nodig?

Vraag over schenken of schenkbelasting? Advies voorkomen hoge schenkbelasting? Fiscaal voordelig schenken op papier? Wij adviseren graag over dergelijke vraagstukken. Neem direct contact met ons op als je graag inzicht wenst in de mogelijkheden. Je bent verzekerd van een reëel en implementeerbaar advies voor jouw specifieke situatie.

Do you want to start today?