Prinsjesdag

Het is vandaag Prinsjesdag. Wat staat er in de Miljoenennota en de Rijksbegroting? Een begroting geeft inzicht in uw zakelijke financiën. Wij helpen u graag verder.

 

Vandaag dinsdag 17 september is het Prinsjesdag. Koning Willem-Alexander spreekt vandaag de Troonrede uit. Daarmee opent hij het nieuwe werkjaar van de Eerste en Tweede Kamer. Daarna biedt de minister van Financiën de Miljoenennota en de Rijksbegroting 2020 aan de Tweede Kamer aan. Wie schrijft de Troonrede, wat staat er in de Miljoenennota en Rijksbegroting? We zochten het voor u uit.

Wie schrijft de Troonrede?

De minister-president legt de voorlopige tekst van de Troonrede eind augustus voor aan de ministerraad. De minister-president bespreekt de tekst ook met de Koning. Tijdens de laatste ministerraad voor Prinsjesdag wordt de Troonrede definitief vastgesteld. Zo kan de Troonrede op tijd in de Staatscourant worden opgenomen, zodat de tekst op Prinsjesdag ook officieel beschikbaar is.

Wat staat er in de Miljoenennota?

De Miljoenennota bevat de belangrijkste plannen en keuzes van het kabinet voor het komende jaar en geeft aan wat die plannen kosten. Ook beschrijft de Miljoenennota de financiële en economische situatie van Nederland en de verwachte ontwikkelingen. De Miljoenennota is een toelichting op de Rijksbegroting.
De Miljoenennota geeft antwoord op vragen als:

1. Wat zijn de belangrijkste plannen van het kabinet voor het volgende jaar?
2. Wat gaan die plannen kosten?
3. Welk effect hebben de plannen op burgers en bedrijven?
4. Hoe staat het met de overheidsfinanciën?
5. Is er een tekort en zo ja, hoe groot is het tekort?
6. Voldoen we aan Europese afspraken en doelen?
7. Hoe gaat het met de Nederlandse economie?

Wat staat er in de Rijksbegroting?

De Rijksbegroting bestaat uit de begrotingen van alle ministeries samen. In de Rijksbegroting staat hoeveel geld elk ministerie krijgt en welke uitgaven zij het komende jaar verwachten.
De Rijksbegroting geeft antwoorden op vragen:

1. Wat willen we bereiken?
2. Wat gaan we daarvoor doen?
3. Wat gaat dat kosten?

De begrotingen van de ministeries zijn allemaal wetsvoorstellen. De Tweede en Eerste Kamer moet de voorstellen beoordelen en goedkeuren. Zodra beide Kamers de wetsvoorstellen hebben goedgekeurd, ligt de Rijksbegroting vast en kan de regering de plannen uitvoeren.

Hulp nodig bij uw begroting? Onze adviseurs helpen u verder.

Weet u niet altijd waar uw geld blijft? De adviseurs van Strataego Advies helpen u graag bij het verkrijgen van inzicht in de financiële huishouding van uw onderneming. Ook fiscaal kan dit leiden tot grote voordelen. Heeft u een financieel of fiscaal vraagstuk financieel en fiscaal vraagstuk waarbij u hulp kunt gebruiken? Neem dan direct contact op.

 

Strataego Advies I Bedrijfsadviseurs

www.strataego-advies.nl
info@strataego-advies.nl
040- 3041460

Boek een intake op ons kantoor in Eindhoven of per telefoon